Kim jesteś?

Dokonaj wyboru, aby dopasować treści w serwisie

Wyczyść filtr
Wydziałowa Rada Studentów

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2019-06-12

Granty wewnętrzne dla doktorantów i młodych pracowników Wydziału Mechanicznego

Dziekan Wydziału Mechanicznego ogłasza nabór wniosków kandydatów ubiegających się o granty wewnętrzne dla doktorantów i młodych pracowników Wydziału Mechanicznego w roku 2019 zgodnie z Regulaminem Funduszu Młodych Badaczy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej (z dnia 10 czerwca 2019 roku).

Podanie o grant wewnętrzny wraz z kompletem dokumentów kandydat składa do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego PŁ (pokój nr 213), w terminie od 17 czerwca do 1 lipca br.

więcej

2019-06-12

Licencja i oprogramowanie Ansys.

Osoby zainteresowane licencją i oprogramowaniem Ansys proszone są wypełnienie załączonego formularza, i dostarczenie go do Pana Przemysława Borowskiego (bud. A22a pok.206 IIp). Istnieje możliwość uzyskania oprogramowania (wymagany nośnik min. 16GB wolnej przestrzeni).

Formularz dla pracowników

Formularz dla studentów

2019-06-04

Ogólnopolski Konkurs o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP

Informujemy że do 20 sierpnia 2019 można zgłaszać udział w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP za najlepszą pracę inżynierską lub magisterską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej obejmującą tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. Konkurs adresowany jest do dyplomantów studiów inżynierskich lub magisterskich wydziałów technicznych wszystkich typów szkół wyższych prowadzących studia obejmujące tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Więcej

2019-05-28

Rekrutacja do projektu EIT Health.

szkola

Duration: 02 Sep –07 Nov 2019 Catapult your healthcare idea from sketch to market with our two-month program including a pitch-roadshow through Europe. Therefore each team receives max. 10,000€ for traveling and accommodation. Apply for your unique chance to boost your start-up idea:

www.medtech-bootcamp.de Deadline:17Jun2019

Further questions?  zimt-eit-health-bootcamp@fau.de

2019-05-24

XXVI Kongres Techników Polskich i IV Światowy Zjazd Inżynierów.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi XXVI Kongresu Techników Polskich i IV Światowego Zjazdu Inżynierów.

Załącznik

2019-05-24

Zakup książek obcojęzycznych z funduszy projektu NAWA

Szanowni Państwo, w związku z tym, że Biblioteka PŁ pozyskała dodatkowe środki na zakup literatury obcojęzycznej w roku bieżącym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne dla Państwa pozycje książkowe przez formularz, który znajduje się na platformie WIKAMP: https://edu.p.lodz.pl/mod/data/edit.php?d=22.

Załącznik

2019-05-22

Antyplagiat - wytyczne

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym pismem dotyczącym antyplagiatu.

Załącznik

2019-05-17

Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Uprzejmie informuję, iż PKN ORLEN S.A. w ramach wspierania inicjatyw naukowych, ogłosił Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. przez pracowników jednostek naukowych działających na terenie Polski.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania Konkursu określone są w Regulaminie, który przesyłam Państwu w załączeniu, z prośbą o udostępnienie go Państwa pracownikom oraz jeżeli istnieje taka możliwość, umieszczenia na Państwa stronie internetowej. Regulamin Konkursu jest również dostępny na stronie internetowej www.orlen.pl.

 

Regulamin do pobrania

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2019

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2019-05-18

Pracownicy Wydziału Mechaniczngo wśród laureatów konkursu o nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej.

 

W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań w 2018 roku laureatem został prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski z Wydziału Mechanicznego. Otrzyma 25 000 PLN.

 

Przyznana została również nagroda specjalna, za znaczny wkład w prace naukowe Politechniki Łódzkiej, dla mgra inż. Adriana Gliszczyńskiego z Wydziału Mechanicznego. Wartość tej nagrody to 5 000 PLN.

Więcej

2019-03-21

Doktorat honoris causa dla wybitnego mechanika z PŁ

szkola

Profesor Jan Awrejcewicz z Wydziału Mechanicznego PŁ, wybitny specjalista w zakresie mechaniki, automatyki oraz inżynierii biomedycznej, uznany nauczycielwielu pokoleń studentów i pracowników naukowych, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Więcej

Komunikaty dziekanatu

2019-03-28

Placówki wykonujące badania dla studentów.

 

Placówki wykonujące badania dla studentów.

więcej

2019-03-21

Studenci, którzy powtarzają semestr dyplomowy zobowiązani są do składania, co poniedziałek raportów ze stanu zaawansowania pracy dyplomowej osobiście do dziekanatu Wydziału Mechanicznego do pokoju A22a/215/IIp.

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej