Wydziałowa Rada Samorządu

fb

Wirtualny Kampus

wicamp

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI więcej

A+ / A-

Oddaj Krew dla Dziekana!

Profesor Bogdan Kruszyński, w latach 2008-2016 Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej potrzebuje Naszej pomocy.

więcej

2016-12-01

Oferta praktyk/ stażu/ pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą praktyk/ stażu/ pracy

więcej

2016-12-01

Zapraszamy do udziału w zawodach SmartMoto Challenge

Zapraszamy do udziału w zawodach SmartMoto Challenge, które organizujemy w sierpniu 2017 roku we Wrocławiu. To konkurs, w którym rywalizują drużyny złożone ze studentów i doktorantów uczelni technicznych z całego świata..

więcej

2016-11-28

Zapraszamy na warsztaty realizowane w ramach współpracy między Wydziałem Mechanicznym, a P&G!

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty realizowane w ramach współpracy między Wydziałem Mechanicznym, a P&G!

W mailu rejestracyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku studiów, a także informacji, czy na miejsce dojedziecie we własnym zakresie, czy potrzebny będzie transport spod Politechniki.

Zapisy do 10.12.16. Liczba miejsc ograniczona! Zapisy pod adresem: wrsmechaniczny@gmail.com

więcej

2016-11-25więcej

Corning Day

Już 7 grudnia o godz. 12 w auli F10 Instytutu Informatyki eksperci z firmy Corning spotkają się z władzami i studentami Politechniki Łódzkiej, aby podsumować tegoroczną współpracę i ogłosić plany na kolejny rok. Weź udział w Corning Day i dowiedz się od swoich kolegów z uczelni, jak dostać się na program stażowy do firmy i jakie korzyści daje przygotowanie pracy dyplomowej we współpracy z międzynarodowym koncernem.

więcej

2016-11-23

Nauka movi(e): o przydomowej turbinie wykorzystującej energię wiatrową - zespół GUST

GUST (Generative Urban Small Turbine) to zespół studentów i doktorantów działający w Kole Naukowym Energetyków Politechniki Łódzkiej. Młodzi naukowcy w kilka mięsięcy zbudowali turbinę wiatrową, która okazała się najlepsza podczas prestiżowego konkursu International Small Wind Turbine Contest 2016 w Holandii.

więcej

2016-11-17

Nauka movi(e): głosem prof. Leszka Podsędkowskiego o narzędziu pomocnym przy operacji stawu biodrowego

Lekarze i pacjenci od lat czekają na rozwiązanie, które pomoże uniknąć komplikacji po operacji wstawienia endoprotezy biodra. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, na Politechnice Łódzkiej stworzono narzędzie do pomiaru zmiany położenia kości udowej podczas operacji. Opatentował je Zespół naukowców pracujących pod kierunkiem prof. Leszka Podsędkowskiego z Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym PŁ. Naukowiec jest znanym ekspertem w dziedzinie robotów medycznych.

więcej

2016-11-10

Akademickie Targi Pracy

 

więcej

2016-05-23

PŁ wzorem dla uczelni technicznych

Komisja Europejska przyznała Politechnice Łódzkiej logo HR Excellence in Research i tym samym potwierdziła, że uczelnia stwarza atrakcyjne warunki pracy i rozwoju dla naukowców. PŁ jest pierwszą uczelnią techniczną i trzecią w Polsce, którą wyróżniła KE.

więcej

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2016-09-22

Pierwsza wyróżniająca ocena dla kierunku kształcenia na Politechnice Łódzkiej

 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) bardzo wysoko oceniła kierunek inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym PŁ, na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Zespół Oceniający przyznał kierunkowi ocenę wyróżniającą na pięć lat.

więcej

2016-08-30

Studenci z PŁ pobili własny rekord

Zespół Iron Warriors - Miłośnicy Motoryzacji zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym na Wydziale Mechanicznym PŁ, na zakończonych w niedzielę (28.08) w Finlandii zawodach "Pisaralla Pisimmälle", pobili własny rekord Polski w "jeździe na kropelce paliwa".

więcej

2016-07-21

Student Naszego Wydziału zwycięzcą konkursu na fotel przyszłości.

Młody konstruktor - Gabriel Michalski, student III roku mechaniki i budowy maszyn na Politechnice Łódzkiej został laureatem konkursu „„Innovate with Kongsberg Automotive Pruszków. Choose your automotive career path”.

więcej

2016-05-24

Drugie miejsce na podium zespołu Iron Warriors podczas zawodów Shell Eco Marathon Le Mans

W przeciągu ostatnich dwóch weekendów zespół Iron Warriors ze Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Motoryzacji rywalizował na zawodach super oszczędnych pojazdów. Na pierwszych zawodach - oficjalnym rozpoczęciu sezonu Shell Eco Marathon, studenci ścigali się na torze kartingowym w francuskim Le Mans.

 

więcej

2016-05-23

Mgr inż. Piotr Brzeski z Naszego Wydziału Laureatem programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja wyłoniła laureatów dwudziestej czwartej edycji programu stypendialnego START. Wśród stypendystów jest młody naukowiec z Wydziału Mechanicznego mgr inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn.

 

więcej

2016-01-04

szkola

Innowacyjny pojazd studentów

Nasi studenci z - HyperLodz Team - stworzyli projekt kapsuły pasażerskiej do ultraszybkiego systemu transportu: począwszy od konstrukcji, przez napęd, aerodynamikę, po kompleksowe systemy bezpieczeństwa. Zgłosili go do konkursu Hyperloop Pod Competition ogłoszonego przez amerykańska firmę SpaceX i zakwalifikowali się do ścisłego grona finalistów, jako jedyny zespół z Polski.

więcej

Komunikaty dziekanatu

2016-12-02

Decyzje stypendium rektora i projakościowe dla doktorantów

Doktorantom, którzy składali wnioski o stypendia Rektora i projakościowe decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium zostaną wysłane listownie na adres zamieszkania.

Wypłata stypendium projakościowego 1.12.2016 r. ( z wyrównaniem za październik, listopad)

Wypłata stypendium Rektora 14.12.2016 r. ( z wyrównaniem za październik, listopad)

2016-11-14

Studenci,

którzy ubiegali się o socjalne (wnioski złożone po 25.10.2016 r.- do dnia 10.11.2016 r.) odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od 24.11-2.12.2016 r. aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów.

WAŻNE ! Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu.

Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

2016-11-08

Doktoranci wyższych lat,

którzy ubiegają się o stypendia Rektora i z dotacji podmiotowej

Przyznanie stypendiów zostaje przesunięte do dnia 4.12.2016 r. ze względu na zebranie wszystkich brakujących dokumentów od Doktorantów i możliwość ustalenia rankingu dla wydziału i wystawienie decyzji administracyjnych przez Pana Rektora.

2016-11-08

Doktoranci I roku,

którzy ubiegali się o stypendia Rektora odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów

WAŻNE ! Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu. Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

2016-10-26

Odbiór decyzji – stypendia socjalne

Studenci, którzy ubiegali się o stypendia socjalne (wnioski złożone do 25.10.2016 r.) odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od 7.11.2016 – 15.11.2016r. aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów.

Wypłata stypendiów 22.11.2016 r. (z wyrównaniem od października).


WAŻNE !


Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu.

Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

 

Studenci, którzy ubiegali się o stypendia socjalne (wnioski złożone po 25.10.2016 r.) Wypłata stypendiów 12.12.2016 r. (z wyrównaniem od października).

Termin odbioru tych decyzji będzie podany w następnym ogłoszeniu

 

2016-10-26

Odbiór decyzji stypendium Rektora

Studenci, którzy ubiegali się o stypendia Rektora dla najlepszych studentów odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od 2.11.2016 – 10.11.2016 r. aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów.

 

WAŻNE !

 

Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu.

Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu.

Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

 

2016-10-19

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej ( w tym również stypendium Rektora) zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl

danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

2016-06-29

Wnioski o stypendia socjalne

Studenci będą mogli złożyć pierwsze wnioski o stypendia socjalne od miesiąca września w Biurze Wydziałowej Rady Studentów, ewentualnie w dziekanacie. W terminach należy uwzględnić możliwość rozpatrzenia złożonych wniosków w ciągu miesiąca od ich złożenia dlatego szczegółowe terminy wrześniowe zostaną podane do wiadomości Studentom pod koniec sierpnia br. żeby było możliwym zorganizowanie posiedzenia Komisji Stypendialnej. Pozostałe terminy podane zostały w Komunikacie Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 25.05.2016 r. Wszystkie informacje (regulaminy, terminy, komunikaty, wzory wniosków) dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie p.lodz.pl w zakładce STUDENCI-POMOC MATERIALNA. Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI.

2015-01-10

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

2014-10-01

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

2014-06-05

Informacja dotycząca faktur za studia niestacjonarne

Informuję, że faktury za studia niestacjonarne wystawiane są po zakończeniu danego semestru , na pisemny wniosek studenta zgodnie z załączonym wzorem.

.
.
.
więcej