Dziekanat Wydziału Mechanicznego

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

OGŁOSZENIA DZIEKANATU

2020-09-25

Uwaga studenci!

Sprawy związane z legitymacjami, praktykami, badaniami lekarskimi, składaniem wniosków o uznanie dodatkowych osiągnięć w suplemencie czy wystawianiem zaświadczeń o ukończeniu studiów (absolwenci) załatwiane będą w pokoju 7 (parter), tel. (42) 631 – 27 - 00.

2020-09-25

Likwidacja gr. M2-MiBM, sem. 3

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 ulega likwidacji grupa M-2 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn , semestr 3. Nowe listy grup dla tego kierunku są na stronie Wydziału opublikowane z planem zajęć.

2020-09-24

Studenci 1 roku!

Niezłożenie podpisanego ślubowania akademickiego w Dziekanacie uniemożliwi odbiór legitymacji studenckiej.

2020-09-22

Ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021 dla studentów i doktorantów.

więcej

2020-09-21

Uwaga studenci I roku.

Już można aktywować konto w systemie informatycznym PŁ.

Proszę aktywować konto zgodnie z przesłaną instrukcją.

Ostateczny termin aktywacji konta do dnia 25.09.2020r.

więcej

2020-09-17

Komunikat Prorektora ds. studenckich z 4 września 2020r. w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akad. 2020/2021.

więcej

2020-09-17

Komunikat Prodziekana ds. studenckich w sprawie dodatkowych warunków zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

więcej

2020-09-17

Komunikat Prodziekana ds. studenckich w sprawie dodatkowych warunków zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Wydziału Mechanicznego.

więcej

2020-08-31

Uwaga Studenci semestru 6.

Charakterystykę tematu pracy dyplomowej (podpisaną przez promotora i studenta) należy przesłać elektronicznie na adres beata.panczak@p.lodz.pl do dnia 16.10.2020 r. Po tym terminie tematy prac dyplomowych zostaną rozlosowane.

2020-08-26

Zmiany w Zarządzeniu Rektora PŁ w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

więcej

2020-08-20

Letnie praktyki studenckie - zaproszenie.

więcej

2020-07-21

Zaktualizowana lista placówek przeprowadzających badania lekarskie.

 

więcej

2020-07-15

INTERDYSCYPLINARNA SZKOŁA DOKTORSKA

 

Do wszystkich studentów ostatniego roku studiów.

 

Jeśli intryguje Was nauka i myślicie o karierze naukowca, serdecznie Was zapraszamy do aplikowania. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska PŁ oferuje kształcenie w 12 dyscyplinach i w aż 4 dziedzinach naukowych prowadzone w języku angielskim.

więcej

2020-07-07


Informacja o zmianach w organizacji obowiązkowych praktyk studenckich w roku akad. 2019/2020 wynikające z obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii.

więcej

2020-07-06


Uwaga studenci w trudnej sytuacji materialnej.
Wnioski o stypendium socjalne na r.ak. 2020/21 można już składać.

więcej

2020-06-05


Dotyczy dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Student starający się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest pobrać wnioski za pośrednictwem:

• portalu dyplomanta oraz

• portalu absolwenci.pl

 

W teczce studenta pozostaje wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wygenerowany z: portalu dyplomanta), uzupełniony
o wymagane opinie i podpisy, oraz oświadczenie (wygenerowane z: absolwenci.pl) dot. zgody na śledzenie losów absolwentów.

 

Obecnie trwają prace na tym, aby w ramach wydruku z portalu absolwenci.pl generowało się samo oświadczenie.

2020-06-01


Dotyczy badań lekarskich.

Uwaga studenci, badania lekarskie będzie trzeba wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania obecnego stanu!

Skierowania wystawione w marcu nie tracą ważności.

2020-06-01


Dotyczy legitymacji studenckich.

Legitymacje studenckie są ważne do 60 dni po odwołaniu stanu epidemicznego – bez konieczności ich przedłużania!

Studenci nieposiadający legitymacji mogą zgłaszać się do Dziekanatu po stosowne zaświadczenia studenckie.

2020-05-28


Dotyczy formy i terminu egzaminów dyplomowych.

Z uwagi na pojawiające się pytania dot. formy i terminu egzaminów dyplomowych, proszę w zakresie ustalania nowych dat obron kontaktować się z promotorami prac dyplomowych.

Egzaminy odbywają się już w formie tradycyjnej, zgodnie z harmonogramem, dostępnym na naszej stronie internetowej.

2020-05-28


Wytyczne dotyczące zasad organizacji praktyk przewidzianych programem studiów – sem. letni 2019/2020.

więcej

2020-04-15


Godziny pracy dziekanatu Wydziału Mechanicznego

wtorek, środa i czwartek w godzinach : 11.00-13.00,

Prosimy o kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną

e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

W sprawach studenckich sprawy proszę kierować drogą mailową odpowiednio:
 • Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II
  Agnieszka Olechowska e-mail: agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

 • Dyplomy, absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie
  mgr Malwina Łuczak e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

 • Studia stacjonarne I stopnia III i IV i studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy
  Beata Pańczak e-mail: beata.panczak@p.lodz.pl

 • Studia niestacjonarne
  Urszula Kaszubska e-mail: urszula.kaszubska@p.lodz.pl

 • Studia doktoranckie, pomoc materialna -studia stacjonarne
  mgr Gabriela Stasiak e-mail:gabriela.stasiak@p.lodz.pl

 • Sprawy naukowe, programy Erasmus+
  mgr Monika Kartasińska , e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl


 • W sprawach technicznych, dotyczących budynków, oraz awarii

  506-455-834


  2020-03-17


  Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

   

  Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów, preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: bartłomiej zagrodny, w następujących terminach : poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, soboty zjazdowe 9-10.
  Aktualności

  A+ / A-

  2020-09-21

  Wnioskowanie o stypendium ministra dla studentów.

  Obowiązuje Komunikat Prorektora ds. Studenckich z dnia 17.09.2020 r., z którym każdy wnioskujący powinien się obowiązkowo zapoznać.

  Studenci występują o złożenie wniosku poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail rss@adm.p.lodz.pl do dnia 5.10.2020 r.

  Dalsze postępowanie obowiązuje zgodnie z komunikatem.

  Komunikat Prorektora ds. Studenckich

  2020-09-17

  Konkurs na najlepsze prace mgr i dr dotyczące niepełnosprawności.

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dot. niepełnosprawności.

  Termin zgłaszania prac upływa 15 października br. W konkursie na najlepsze prace magisterskie przyznamy nagrody w kategoriach:

   • rehabilitacja społeczna i zawodowa,

   • kulturowe znaczenia niepełnosprawności.

   • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,

   • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

  W konkursie na najlepsze prace doktorskie tak wyróżnionych kategorii nie ma.

   

  Łączna pula nagród w tym roku przekracza 90 tys. zł.

  więcej

  2020-09-16

  Szanowni Dyplomanci!

  Od teraz, decydując się na wariant językowy dyplomów, macie możliwość wybrać między:

    - kompletem A (jeśli nie chcą Państwo dyplomu w języku angielskim), i tym samym otrzymać:

   • oryginał dyplomu i suplementu w j. polskim, 

   • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w j. polskim;

   

   - a kompletem B (jeśli chcą Państwo otrzymać dyplom w języku angielskim), i tym samym otrzymać:

   • oryginał dyplomu i suplementu,

   • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim,

   • 1 odpis dyplomu w języku angielskim i 1 odpis suplementu języku angielskim.

  2020-09-15

  Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

   

  Szanowni Państwo, drodzy przyszli Studenci I roku,

  W związku z sytuacją epidemiologiczną, ze względów na Państwa zdrowie podjęto decyzję o immatrykulacji w formie zdalnej. Wiemy, że jest to jeden z najważniejszych momentów w życiu Studenta i dobrze byłoby, aby ta uroczysta chwila była też pierwszym oficjalnym kontaktem z Uczelnią, niestety jednak pierwszy raz (a mamy nadzieję, że ostatni) immatrykulacja odbędzie się bez fizycznego uczestnictwa Studentów. Niemniej zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w uroczystości i wysłuchania Wykładu Inauguracyjnego. Po zakończeniu uroczystej części zaplanowane jest spotkanie z opiekunami grup.

   

  W imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Mechanicznego

   

  Dr Bartłomiej Zagrodny 

  Prodziekan ds. Studenckich

   

  2020-09-15

  Dotyczy wznowienia działalności studenckich kół naukowych.

  Prorektor ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej informuje, że z dniem 1 października 2020r. możliwe jest wznowienie działalności Studenckich Kół Naukowych na terenie obiektów uczelni. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania działalności kół naukowych w okresie 01.10.-31.12.2020r.

  więcej

  2020-08-31

  Dotyczy legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczycieli akademickich.

  Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

  Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

  Aktualne Rozporządzenie MNISW utrzymuje ograniczenia funkcjonowania uczelni do 30 września br.

  Obecnie, nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. Legitymacje będą mogły być przedłużane w terminie późniejszym, po dokonaniu rejestracji."

  Legitymacje dla 1 roku będą normalnie wydawane.

  2020-08-28

  Listy osób przyjętych na studia w roku akad. 2020/2021.

  Kierunek Automatyka i robotyka pobierz

  Kierunek Energetyka pobierz

  Kierunek Inżynieria materiałowa pobierz

  Kierunek Mechanika i budowa maszyn pobierz

  Kierunek Transport pobierz

  Kierunek Mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne I st pobierz

  Kierunek Mechanical engineering pobierz

   

  Lista osób nieprzyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021 pobierz

  2020-08-26

  Komunikat Nr 15/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 25 sierpnia 2020 r.

  Dotyczący zasad realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

  więcej

  2020-08-24

  Nabór na stanowiska doktoranta oraz Post-doca w projekcie SONATA NCN

   

  W ramach realizacji projektu NCN ogłoszony został konkurs na stanowiska doktoranta oraz Post-doca. Termin składania ofert: 14 września 2020.

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko Doktorant.

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko Post-doc.

  2020-08-20

  European Project Semester 2020/21.

   

  Zapraszamy Państwa do udziału w European Project Semesetr 2020/21 w charakterze mentorów projektów w semetrze zimowym 2020/21. W semetrze tym prowadzone będą 3-4 projekty EPS. Zgłoszenia do dnia 16.09.2020r. Karta projektu EPS- do pobrania

  więcej

  2020-08-05

  100 stypendiów z zakresu innowacji technologicznych stosowanych w sektorze finansowym.

   

  Zachęcamy do aplikowania na stronie www.santander-grants.com do 23 września 2020r.

  Grupa Santander i IE Foundation oferują 100 stypendiów z zakresu innowacji technologicznych stosowanych w sektorze finansowym.

  Stypendia Santander Tech Revolution in Finance - IE University przeznaczone są dla osób, które spełniają kryteria... 

  więcej

  2020-07-08

  Prof. Krzysztof Jóźwik rektorem Politechniki Łódzkiej na kadencję 2020-2024.

   

   

   

  W środę 8 lipca Uczelniane Kolegium Elektorów Politechniki Łódzkiej wybrało nowego rektora. Funkcję tę od 1 września będzie pełnił prof. Krzysztof Jóźwik.

  więcej

  2020-07-08

  Poznaj Wydział Mechaniczny PŁ !

  Chcesz zostać specjalistą od budowy maszyn, urządzeń lub robotów, także humanoidalnych? A może chcesz tworzyć ultra lekkie, nowoczesne materiały lub wyspacjalizować się w transporcie? Poznaj Wydział Mechaniczny PŁ i zostań inżynierem przyszłości

  więcej

  2020-07-01

  Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych .

  Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 29 czerwca 2020 roku.

  więcej

  2020-06-08

  Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro.

  Bank BNP Paribas od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes. Z nadzieją patrzy na rozwój nauk rolniczych, a realizowane badania i wdrażane innowacje postrzega jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych. M.in. dlatego ogłosił start drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2019 lub w 2020 r.

  więcej

  2020-05-18

  Studia we Francji, czemu nie?

  Dr inż. Michał Lipian skorzystał z wielu możliwości. Dla niego wyjazd do Francji to nie tylko studia, ale również dalszy rozwój naukowy. Podwójny dyplom polsko-francuski, stypendium rządu francuskiego, doktorat "cotutelle" i stypendium Eiffel. Dlaczego dokonał takich wyborów? Jak z tego skorzystał? Przekonajcie się sami! Zapraszamy do obejrzenia filmu.

  więcej

  2020-05-18

  Nasz Doktorant laureatem programy START

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę 100 najzdolniejszych młodych naukowców. Wśród wyróżnionych badaczy w programie START znalazł się Dominik Banat doktorant w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ. Jego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Radosław Mania.

  więcej

  2020-05-05

  PŁ w rankingu RUR World University Rankings

  W tym roku Politechnika Łódzka, jako jedna z trzech polskich uczelni technicznych, została po raz pierwszy sklasyfikowana w międzynarodowym rankingu - RUR (Round University Ranking) World University Rankings.

  więcej

  2020-05-04

  Instytut Inżynierii Materiałowej uczestniczył
  w tworzeniu, i uczestniczy w aktualizacji bazy wiedzy
  o diagnostyce i leczeniu COVID-19.

  Pracownicy służby zdrowia zaangażowani w walkę o życie i zdrowie pacjentów zakażonych wirusem SARS CoV-2 uzyskali istotne wsparcie ze strony bazy wiedzy o diagnostyce i leczeniu wynikającej z zakażenia tym wirusem choroby COVID-19. Wsparcie to polega na ułatwieniu dostępu do najnowszych publikacji naukowych dotyczących zarówno diagnostyki, jak i leczenia tej choroby.

  więcej

  2020-04-27

  Nieograniczony dostęp do oprogramowania MATLAB/Simulinke

   

  Uczelniane Centrum Informatyczne uruchomiło dla wszystkich pracowników i studentów nieodpłatny dostęp do oprogramowania MATLAB/Simulink dostępnego w ramach licencji Campus Wide Suite (w skrócie CWS) w okresie do 30 lipca br. Warunki licencjonowania dopuszczają użytkowanie oprogramowania na komputerach domowych zarówno przez studentów, jak i wszystkich pracowników uczelni.

  więcej

  2020-04-15

  Razem wspieramy medyków.

   

  Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego użyczyły swoje drukarki 3D, aby Bionanopark mógł drukować więcej adapterów do masek i przyłbic dla medyków.

  Na jednej drukarce 3D w ciągu doby można wydrukować 9 przyłbic lub 12 adapterów do masek. Każde kolejne urządzenie znacząco przyspiesza produkcje niezbędnych lekarzom środków ochrony osobistej.

  więcej

  Licencja i oprogramowanie Ansys.

  więcej
  więcej więcej