Kim jesteś?

Dokonaj wyboru, aby dopasować treści w serwisie

Wyczyść filtr
Wydziałowa Rada Studentów

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2019-07-09

Posiedzenie Komisji ds. Funduszu Młodych Badaczy na Wydziale Mechanicznym.

W dniu 09.07.2019 r odbyło się posiedzenie Komisji ds. Funduszu Młodych Badaczy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.Komisja ustaliła listę rankingową, na podstawie której Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak podjął decyzję o finansowaniu 7 wniosków złożonych przez doktorantów oraz 9 wniosków złożonych przez pracowników.

2019-07-03

Konkurs na stanowiska doktorantów (dwóch) w projekcie SonataBis.

Konkurs na doktoranta - stypendystę w Projekcie NCN SONATA BIS 8 (UMO-2018/30/E/ST8/00364) - "Zrozumienie roli fazy amorficznej w wybranych właściwościach polimerów krystalizujących”
więcej

szkola

2019-07-02

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja „Functional and Engineering Materials” - FEM 2019

W dniach 16-18 października 2019 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej odbędzie się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja „Functional and Engineering Materials” - FEM 2019. Patronat nad Konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, a głównym organizatorem jest Instytut Inżynierii Materiałowej.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom nowoczesnych materiałów inżynierskich, zaawansowanych technologii modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów, badań ich właściwości, modelowania i symulacji komputerowych w inżynierii materiałowej, technikom wytwarzania oraz procesom obróbki i przetwórstwa materiałów.

więcej

2019-06-12

Licencja i oprogramowanie Ansys.

Osoby zainteresowane licencją i oprogramowaniem Ansys proszone są wypełnienie załączonego formularza, i dostarczenie go do Pana Przemysława Borowskiego (bud. A22a pok.206 IIp). Istnieje możliwość uzyskania oprogramowania (wymagany nośnik min. 16GB wolnej przestrzeni).

Formularz dla pracowników

Formularz dla studentów

2019-06-04

Ogólnopolski Konkurs o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP

Informujemy że do 20 sierpnia 2019 można zgłaszać udział w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP za najlepszą pracę inżynierską lub magisterską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej obejmującą tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. Konkurs adresowany jest do dyplomantów studiów inżynierskich lub magisterskich wydziałów technicznych wszystkich typów szkół wyższych prowadzących studia obejmujące tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Więcej

2019-05-22

Antyplagiat - wytyczne

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym pismem dotyczącym antyplagiatu.

Załącznik

2019-05-17

Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Uprzejmie informuję, iż PKN ORLEN S.A. w ramach wspierania inicjatyw naukowych, ogłosił Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. przez pracowników jednostek naukowych działających na terenie Polski.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania Konkursu określone są w Regulaminie, który przesyłam Państwu w załączeniu, z prośbą o udostępnienie go Państwa pracownikom oraz jeżeli istnieje taka możliwość, umieszczenia na Państwa stronie internetowej. Regulamin Konkursu jest również dostępny na stronie internetowej www.orlen.pl.

 

Regulamin do pobrania

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2019

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2019-07-10

Uhonorowany przez WIPO.

 

Dr inż. Adam Rylski z Politechniki Łódzkiej został odznaczony prestiżowym Złotym Medalem WIPO - Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wyróżnienie to otrzymał w czasie międzynarodowej wystawy wynalazków zorganizowanej w Dolinie Krzemowej w Kalifornii (USA). Więcej

2019-05-18

Pracownicy Wydziału Mechaniczngo wśród laureatów konkursu o nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej.

Więcej

2019-03-21

Doktorat honoris causa dla wybitnego mechanika z PŁ

Profesor Jan Awrejcewicz z Wydziału Mechanicznego PŁ, wybitny specjalista w zakresie mechaniki, automatyki oraz inżynierii biomedycznej, uznany nauczycielwielu pokoleń studentów i pracowników naukowych, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Więcej

Komunikaty dziekanatu

2019-07-18

Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Termin składania wniosków o stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki Przedstawianie kandydatur studentów do stypendium obowiązuje do dnia 20.09.2019 r.

 

Obowiązuje Komunikat Prorektora ds. Studenckich z dnia 17.07.2019 r. w sprawie zasad przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra i proszę się z nim zapoznać - Dokument. pdf

 

2019-06-25

Zmiany w świadczeniach pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rok akademicki 2019/2020

Regulamin wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: pomoc materialna dla studentów

2019-06-21

Od 27.06.2019 r. do 31.08.2019 r. Dziekanat w czwartki w godzinach 15:00-17:00 będzie nieczynny.

 

2019-03-28

Placówki wykonujące badania dla studentów.

 

Placówki wykonujące badania dla studentów.

więcej

2019-03-21

Studenci, którzy powtarzają semestr dyplomowy zobowiązani są do składania, co poniedziałek raportów ze stanu zaawansowania pracy dyplomowej osobiście do dziekanatu Wydziału Mechanicznego do pokoju A22a/215/IIp.

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej