Wydziałowa Rada Samorządu

fb

Wirtualny Kampus

wicamp

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI więcej

A+ / A-

2017-09-26

Zapisy na przedmioty obieralne dla studentów kierunku inżynieria kosmiczna

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl Studenci semestru V studia stacjonarne wybieracie po jednym przedmiocie z puli przedmiot obieralny III oraz przedmiot obieralny IV.

Zapisy trwają do 28 września br.

 

2017-09-26

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów.

Stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych. O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się:

1) studenci I roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają status finalisty lub laureata ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej;

2) studenci I roku studiów doktoranckich, ze szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej, podejmujący badania w kluczowych dla rozwoju miasta obszarach.

Wnioski o stypendium można składać w terminie od 1 do 30 października 2016 roku.

więcej

2017-09-25

Zaproszenie na uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018.

 

Studia stacjonarne - pobierz pdf

Studia niestacjonarne - pobierz pdf

2017-09-20

Procedury wydawania haseł dostępu przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2017/2018.

Pobierz dokument pdf

 

2017-09-19

PŁ zainauguruje 73. rok w obecności ministra Gowina.

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018 w Politechnice Łódzkiej odbędzie się 5 października (czwartek) o godz. 14.00 w audytorium im. A. Sołtana przy ul. Stefanowskiego1/15.

Udział w uroczystości na PŁ weźmie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego - dr Jarosława Gowin, który wygłosi wykład inauguracyjny na temat Ustawy 2.0.

W programie wydarzenia zaplanowano wystąpienie rektora PŁ, prof. Sławomira Wiaka oraz immatrykulację nowych studentów.

Po inauguracji odbędzie się uroczyste otwarcie Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej - Zatoka Sportu.

 

2017-09-06

XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP

 

XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – rok akad. 2015/2016 i 2016/2017.

 

więcej

2017-08-25

Staż w CERN dla studentów

 

więcej na stronie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/technical-student-programme zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej od Pawła Czapskiego (pawel0czapski@gmail.com), który obecnie jest na takim stażu.

 

więcej

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2017-07-28

Dr. inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

18 lipca ogłoszono listę laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2016. Wśród laureatów jest Dr inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn Politechniki Łódzkiej. Jego praca doktorska zatytułowana "Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów" powstała pod opieką dr hab. inż. Przemysława Perlikowskiego, prof. PŁ.

 

więcej

2017-07-13

Premiera nowego bolidu słonecznego z PŁ

Zespół Lodz Solar Team skonstruował nowy pojazd - EAGLE TWO, który zaprezentował w piątek, 14 lipca. To już drugi bolid napędzany energią słoneczną, zbudowany przez studentów Politechniki Łódzkiej.

więcej

2017-07-11

Sukces młodych konstruktorów turbiny wiatrowej z PŁ

Zespół GUST (Generative Urban Small Turbine) - studenci Politechniki Łódzkiej powtórzyli ubiegłoroczny sukces. Wygrali, po raz kolejny, międzynarodowy konkurs turbin wiatrowych w Holandii. Ich rozwiązania konstrukcyjne mogą pomóc w realizacji wykorzystania energii wiatru na obszarze zurbanizowanym, na terenie kraju.

2017-07-03

Innowacyjna technologia modyfikacji implantów kostnych z PŁ nagrodzona .

 

 

 

więcej

2017-07-03

Pięć wynalazków z PŁ nagrodzonych medalami.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 zaprezentowali pięć rozwiązań i wszystkie zostały nagrodzone. Wynalazcy odebrali trzy złote i dwa srebrne medale.

więcej

Komunikaty dziekanatu

2017-09-22

Uwaga !!!

Uwaga studenci 5 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek automatyka i robotyka.

W semestrze zimowym 2017/18 ulega likwidacji grupa studencka A-2. Wszystkie osoby z grupy A-2 zostały wpisane na listę grupy A-1.

 

2017-09-22

Uwaga !!!

Studenci 3 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. W semestrze zimowym 2017/18 ulegają zmianie następujące grupy studenckie:

Kierunek mechanika i budowa maszyn: ulegają likwidacji grupy studenckie M-4 oraz M-5. Studenci z grupy M-4 zostali przypisani do grup M-1 oraz M-2 (indywidualne informacje zostały wysłane na skrzynkę mailową), Studenci z grupy M-5 zostali przypisani do grupy M-3.

Kierunek automatyka i robotyka: Ulega likwidacji grupa studencka A-3. Wszystkie osoby z tej grupy zostały przeniesione do grupy A-1.

 

2017-09-21

Lista studentów przyjętych w roku akademickim 2017/2018 z podziałem na grupy.

Wszystkie grupy pdf

semestr 1 Transport pdf

 

2017-09-21

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów celem przyjmowania wniosków o stypendia socjalne w miesiącu wrześniu:

Piątek 22.09.2017 w godzinach 9:15-11:00

Poniedziałek 25.09.2017 w godzinach 17:15-18:00

Wtorek 26.09.2017 w godzinach 8:15-9:00

Środa 27.09.2017 w godzinach 8:15-9:00

 

2017-09-21

Informacje dotyczące ubezpieczenia NNW OC na rok akademicki 2017/18 pojawią się na stronie w przyszłym tygodniu.

 

2017-09-20

UWAGA !!!

Kandydaci przyjęci w drugim etapie rekrutacji na Wydział Mechaniczny PŁ.

Dziekanat nie wymaga dodatkowych dokumentów poza złożonymi podczas etapu rekrutacji.

Immatrykulacja dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia odbędzie się dnia 27.09.2017r. (środa) w audytorium 5M10 (budynek A-19) o godzinie 10.00.

 

2017-09-19

Wyniki II etapu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018 - pobierz plik pdf

 

2017-08-23

UWAGA STUDENCI !

Badania wstępne osób zakwalifikowanych - na studia I stopnia

więcej

 

2017-07-25

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018

Tryb rekrutacji : Pierwszy etap rekrutacji

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018 - pobierz plik pdf

UWAGA :

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów , które złożyły wymagane podczas procesu rekrutacji dokumenty nie dostarczają dodatkowych dokumentów oraz nie potwierdzają przyjęcia.
Konieczne jest zgłoszenie rezygnacji ze studiów –do dnia 31.08.2017r.
Pocztą zostaną dostarczone zawiadomienia o przyjęciu zawierające  wszystkie ważne informacje związane z rozpoczęciem studiów.

 

2017-02- 21

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej