Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

Wydziałowa Rada Samorządu

fb

Prodziekan dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. PŁ, ogłasza godziny dziekańskie w dniu - 01.10.2018 w godz. 8:00 - 12:00.

Uwaga !! Szanowny Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

Uwaga !! Kandydaci przyjęci na studia na Wydziale Mechanicznym PŁ nie muszą potwierdzać podjęcia studiów .

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2018-09-22

Podział na grupy

Automatyka i Robotyla - pobierz pdf

 

Energetyka- pobierz pdf

 

Inżynieria Kosmiczna - pobierz pdf

 

Inżynieria Materiałowa - pobierz pdf

 

Inżynieria Proddukcji - pobierz pdf

 

Mechanika i Budowa Maszyn - pobierz pdf

 

Mechatronika - pobierz pdf

 

Transport - pobierz pdf

 

2018-09-19

 

Lista kandydatów przyjętych na studia inżynierskie w roku akademickim 2018/19 - II etap rekrutacji.

więcej

2018-09-17

 

Lista kandydatów przyjętych na studia doktoranckle realizujących projekt "Wdrożeniowa Szkoła Doktorancka" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2O14-202O (konkurs: POWER)

więcej

2018-08-31

Lista tematów preferowanych dla doktorantów w ramach konkursu POWER.

Lista tematów preferowanych dla kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym, dofinansowane ze środków NCBiR w ramach konkursu POWER.

 

więcej

2018-08-28

Oferty stażu

Firma CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS poszukuje kandydatów na staż w :

Dział Jakości - pobierz ogłoszenie

Dział Inżynieryjnym - pobierz ogłoszenie

Dział Badań i Rozwoju - pobierz ogłoszenie

2018-07-31

szkola

Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za prace dyplomowe

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej ogłosił ogólnopolski konkurs o Nagrodę Naukową za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej, obronioną w roku akademickim 2017/2018 (zarówno dla prac dyplomowych studiów I-go jak i II-go stopnia).

Termin składania prac do 30 października 2018 r.

więcej

Ocena wyróżniająca dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Szanowni Państwo

Niezmiernie miło mi zakomunikować o wyróżniającej ocenie kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. MiBM prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej to już drugi kierunek z tak wysoką oceną.

Dotychczas ocenę wyróżniająca posiadała tylko Inżynieria Materiałowa. Gratuluje i dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu !

Dziekan Wydziału Mechanicznego

więcej
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2018-07-02

Kolejne sukcesy na koncie studentów PŁ

W ostatnich miesiącach studenci Politechniki Łódzkiej stawali na podium i odbierali nagrody w kilku dużych międzynarodowych konkursach. Są to grupy pasjonatów z różnych kierunków studiów, dlatego tym bardziej nam miło prezentować ich osiągnięcia.

więcej

 

2018-05-08

Rozstrzygnięto konkurs o nagrody JM Rektora PŁ.

Laureatemkonkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej został mgr inż. Dominik Banat z Wydziału Mechanicznego. Otrzymał on nagrodę w wysokości 10 000 PLN.

 

Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2017 roku przyznana została prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Jóźwikowi oraz prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Kozaneckiemu z Wydziału Mechanicznego. Wartość nagrody to 40 000PLN.

 

W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań w 2017 roku laureatem został prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak z Wydziału Mechanicznego. Otrzymał on 25 000 PLN.

Gratulujemy

2018-04-12

Laureaci konkursu Łódzkie Eureka za rok 2018.

 

Laureaci konkursu Łódzkie Eureka za rok 2018., w kategorii technika zdobyli :

1. Zespół GUST - Projekt mikroturbiny wiatrowej przeznaczonej dla terenów zurbanizowanych.

2. Zespół Iron Warriors - Projekt super oszczędnego pojazdu Eco Arrow 3.0,

więcej

Komunikaty dziekanatu

2018-09-21

Doktoranci przyjęci na I rok

Osoby, które zostały przyjęte na I rok studiów doktoranckich (III stopnia) w roku akademickim 2018/19 zobowiązane są do złożenia ślubowania akademickiego doktoranta zgłaszając się do Dziekanatu, pokój 209 w nieprzekraczalnym terminie 1.10-5.10.2018 r.

 

2018-09-20

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo, w związku z planowaną immatrykulacją roku akademickiego 2018/2019, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. PŁ, ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich rodzajów i trybów studiów w dniu - 01 (poniedziałek ) października br w godzinach 8:00 - 12:00.

 

2018-09-11

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2018/2019

Uroczysta immatrykulacja dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/19 odbędzie się 01 października 2018r. o godzinie 9,00 w audytorium 5M10 im. A. Sołtana (budynek A-19), obecność obowiązkowa. Obowiązuje strój galowy.

Ważne informacje dla dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów - pobierz pdf

 

2018-09-11

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2018/2019

Immatrykulacja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych stopnia I i II odbędzie się 06.10.2018 r. w audytorium 5M10 im. Sołtana o godzinie 10:00.

 

2018-09-10

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

 

2018-09-07

szkola

UWAGA!!! Szanowny Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

więcej

2018-07-26

Kandydaci przyjęci na studia na Wydziale Mechanicznym PŁ nie muszą potwierdzać podjęcia studiów .

2018-05-29

Uwaga Studenci !!!

 

Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania.

 

W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej

 

 

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej