Kim jesteś?

Dokonaj wyboru, aby dopasować treści w serwisie

Wyczyść filtr
Wydziałowa Rada Studentów

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2018-12-10

Zaproszenie na wykład otwarty.

Zapraszamy Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Wydziału Mechanicznego na wykład otwarty prof. Pawła Keblinskiego z Materials Science and Engineering Department Rensselar Polytechnic Institute, New York, pt. "Nanocząsteczki i zlokalizowane ogrzewanie w perspektywie zastosowań w medycynie"

Wykład odbędzie się w dniu 14.12.2018 r. (piątek) o godz. 12.15 w sali 109 bud A18.

2018-12-07

CHRISTMAS OPEN DOOR AT LABORATORY OF LASER MOLECULAR SPECTROSCOPY.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu CHRISTMAS OPEN DOOR AT LABORATORY OF LASER MOLECULAR SPECTROSCOPY, które odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. (wtorek) o godz. 10.15; 12.15; 14.15 Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej Politechniki Łódzkiej przy ul Wróblewskiego 15.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszą aparaturą dostępną w LLSM, wzięcia udziału w prezentacjach pracowników LLSM.

 

więcej

2018-11-27

Projekt MNiSW „Akredytacje zagraniczne".

Politechnika Łódzka realizuje projekt MNiSW „Akredytacje zagraniczne” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu Państwa.

W sumie PŁ otrzyma 1 558 700 zł.

Celem projektu jest uzyskanie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność Uczelni.

 

więcej

2018-11-26

Stypendium w ramach grantu OPUS 14 dla studentów II i III stopnia.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o stypendium w ramach grantu OPUS 14 dla studentów II i III stopnia.

więcej

2018-11-15

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Inżynierów - EDYCJA IT.

szkola

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów kierunków technicznych z całej Polski. Jej celem jest przedstawienie oraz zapoznanie się z pracami i osiągnięciami badawczymi młodych inżynierów z naszego kraju. Studenci zgłaszający swoje artykuły naukowe będą mogli otrzymać dodatkowe 5 pkt do stypendium Ministra Edukacji. Zgłoszenia artykułów naukowych przyjmowane będą do 12.12.2018r.

więcej
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2018-12-06

Naukowcy z PŁ otrzymali nagrody MNiSW 2018.

szkola

Prof. dr hab. Jan Awrejcewicz i dr hab inż. Paweł Olejnik z Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym otrzymali nagrodę zespołową w kategorii osiągnięcia dydaktyczne, za publikację książki Dynamics of Mechatronics Systems. Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations wydanej przez World Scientific Publishing (2017), przeznaczonej dla studentów kierunków: mechanika i mechatronika.

Ocena wyróżniająca dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Szanowni Państwo

Niezmiernie miło mi zakomunikować o wyróżniającej ocenie kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. MiBM prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej to już drugi kierunek z tak wysoką oceną.

Dotychczas ocenę wyróżniająca posiadała tylko Inżynieria Materiałowa. Gratuluje i dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu !

Dziekan Wydziału Mechanicznego

więcej

Komunikaty dziekanatu

2018-11-06

UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich.

UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania. W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2018-10-29

szkola

Dyżury Wydziałowej Rady Samorządu.

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej