Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

Wydziałowa Rada Samorządu

fb

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2018-01-24

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie transportu intermodalnego.

 

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ogłasza I edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie transportu intermodalnego pod nazwą „Transport intermodalny – integracja przewozów światowych”. Zgłoszenia do 22 lutego 2018 r.

 

więcej

 

2018-01-23

XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 19 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.

 

więcej

 

2018-01-15

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society.

 

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018), która odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów studiów I i II stopnia, a także ich opiekunów naukowych.

 

więcej

2018-01-15

Summer Student Programme w CERNie

 

Zapraszamy do aplikowania w Summer Student Programme w CERNie. Termin zgłaszania aplikacji jest do 31 stycznia br. 

 

więcej

2018-01-11

Ankieta Nauczyciela Akademickiego

 

Szanowni Państwo poniżej zamieszczone są dokumenty niezbędne do samooceny pracowników naukowo-dydaktycznych.

Instrukcja obsługi Nowego Punktatora --> pobierz

 

Nowy Punktator (do 5 lat) --> pobierz

 

Nowy Punktator (powyżej 5 lat) --> pobierz

 

2018-01-11

Nauka movi(e) o druku 3D - inż. Karolina Przybyszewska

 

Na Wydziale Mechanicznym PŁ działa SKN BioMed-Spec, którego członkowie pracują nad stworzeniem biodrukarki. To innowacyjne urządzenie może znaleźć zastosowanie m. in. w dziedzinie transplantologii. O technologii druku 3D opowiada przewodnicząca koła, inż. Karolina Przybyszewska - laureatka licznych programów stypendialnych, dwukrotna zwyciężczyni konkursu na studenta roku PŁ.

więcej

2018-01-11

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

 

Biuro Karier PŁ zaprasza studentów na bezpłatne szkolenia:

22.01.2018r. „Zawody przyszłości”  w godzinach 10.00 – 15.00
Zapisy: ewa.worotynska-kos@biurokarier.p.lodz.pl

26.01.2018r. „Planowanie i ocena opłacalności biznesu” w godzinach 10.00 - 15.00
Zapisy: kompetencje@biurokarier.p.lodz.pl

29.01.2018r. „ Menadżer innowacji – czyli jak tworzyć kreatywne pomysły” w godzinach  10.00 – 15.00
Zapisy: kompetencje@biurokarier.p.lodz.pl

Wszystkie szkolenia odbywają się w budynku przy al. Politechniki 3a, na 1 piętrze.

 

2018-01-11

Zaproszenia na Studencką Konferencję Naukową „Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów”

W imieniu Politechniki Częstochowskiej serdecznie zapraszamy na Studencką konferencję Naukową „Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów” .

więcej

2018-01-08

Sukces w konkursie SIMP

Studenci Wydziału Mechanicznego PŁ zajęli pierwsze i trzecie miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.

więcej

2017-11-22

Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca”

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i doktorantów oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Laureaci nagród głównych wezmą udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

więcej

2017-11-14

Zbuduj działający jetpack i zgarnij 2 miliony od Boeinga.

Masz dość grawitacji? Chciałbyś ją pokonać w jakiś wyjątkowy sposób? Nie interesuje cię latanie za pomocą standardowych metod, bo jesteś typem marzyciela? Innowatora? Hmm, wydaje się, że jest dla ciebie pewien konkurs.

więcej

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2017-11-20

Cztery technologie z Wydziału Mechanicznego PŁ nagrodzone w Hong Kongu

Trzy złote i jeden srebrny medal zdobyli naukowcy z Naszego Wydziału na zakończonej w piątek, 8 grudnia, w Hong Kongu wystawie International Invention Design Competition.

więcej

2017-11-20

Reprezentacja Polski – zespół Lodz Solar Team

po raz drugi ukończyła prestiżowy wyścig pojazdów elektrycznych, zasilanych energią słoneczną - Bridgestone World Solar Challenge 2017 w Australii. Studenci przebyli słynną trasę Stuart Highway, biegnącą przez cały kontynent, prezentując pierwszy w historii tego wydarzenia samochód 5-osobowy. Zespół pobił wynik sprzed dwóch lat, osiągając 4496 osobo-kilometrów oraz zajął 5 miejsce w testach praktyczności.

więcej

2017-10-31

Dr hab. inż Jacek Sawicki wyróżniony przez Kapitułę SPWIR Medalem Honorowym

im. Tadeusza Sendzimira, za osiągnięcia wynalazcze w dziedzinie kształtowania technologicznej warstwy wierzchniej nowoczesnymi metodami obróbki cieplno–chemicznej. Medal im. Tadeusza Sendzimira został ustanowiony z okazji 10. rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i jest nadawany najwybitniejszym twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce oraz instytucjom zasłużonym dla rozwoju innowacji.

2017-07-28

Dr. inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

18 lipca ogłoszono listę laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2016. Wśród laureatów jest Dr inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn Politechniki Łódzkiej. Jego praca doktorska zatytułowana "Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów" powstała pod opieką dr hab. inż. Przemysława Perlikowskiego, prof. PŁ.

 

więcej

Komunikaty dziekanatu

2018-01-10

Do odbioru decyzje o zwiększone stypendia rektora

W Dziekanacie pokój 209 są do odbioru decyzje zwiększone stypendia rektora. Studenci studiów stacjonarnych proszeni są o ich odbiór.

 

2018-01-09

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów - styczeń

  Dyżury Wydziałowej Rady Studentów : pobierz grafik pdf

 

2017-11-08

Uwaga Studenci !!

Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania.

 

W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2017-10-18

Dotyczy - stypendia doktoranckie

Doktoranci (wszystkie lata, z wyjątkiem uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy”), którzy ubiegali się o stypendia doktoranckie odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209.

 

Uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy” o odbiorze decyzji Wydział powiadomi w terminie późniejszym, po podpisaniu umowy Ministerstwo-Uczelnia.

Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

 

2017-10-18

Dotyczy - elektronicznych legitymacji

W celu przedłużenia elektronicznej legitymacji studenckiej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie ubezpieczenia.

 

2017-10-01

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia .

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210).

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia ww. Orzeczenia może być podstawą do skreślenia z listy studentów z powodu braku postępów w nauce.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2017-09-28

Ubezpieczenia NNW OC

Informacje dotyczące oferty ubezpieczenia NNW OC na rok akademicki 2017/18 - pobierz pdf

Wzór certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie - pobierz pdf

 

 Uzupełniające informacje na stronie Fundacji PŁ: http://fundacja.p.lodz.pl/

 

2017-09-20

Procedury wydawania haseł

Procedury wydawania haseł dostępu przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2017/2018.

 

więcej

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej