WYDZIAŁ MECHANICZNY

ABSOLWENCI

A+ / A-

2016-04-09

Odbior dyplomu

W celu  odbioru dyplomu absolwent zgłasza się (w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego) z dowodem osobistym do Sekcji Dyplomów. Dyplom może być również wydany na wniosek absolwenta upoważnionej osobie.

Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w przez Uczelnię (Dziekanat) lub przez notariusza.
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
Sekcja Dyplomów, ul. Radwańska 29, 90-924  Łódź.  tel. 42-631-20-91.
wtorki 10:00 - 17:00
pn., śr., czw., pt., 08:00 - 15:00
sobota 9:00 - 13:00