Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU DLA DOKTORANTÓW

A+ / A-

2018-12-21

UWAGA dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2019 r. sprawami ubezpieczeń zdrowotnych w całości zajmuje się Dział Spraw Studenckich, osoby które będą chciały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię bezpośrednio składają odpowiednie dokumenty w Dziale Spraw Studenckich p.103 bez konieczności potwierdzania ich statusu przez dziekanat.

 

2018-11-26

Stypendium w ramach grantu OPUS 14 dla studentów II i III stopnia.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o stypendium w ramach grantu OPUS 14 dla studentów II i III stopnia.

więcej

2018-11-20

Doktoranci,

Doktoranci, którzy składali wnioski o Stypendia Rektora i Projakościowe (II Rok) odbierają obowiązkowo w dziekanacie, pokój 209 w dniach 21-22.11.2018 r. 26.-29.11.2018 r.

 

2018-10-31

Obowiązkowe szkolenie BHP dla Doktorantów I roku.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.11.2018 (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Dziekanatu Wydziału Mechanicznego - ul. Stefanowskiego 1/15 II piętro bud A22. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

więcej

2018-10-29

Doktoranci, którzy ubiegali się o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów (wszystkie lata z wyjątkiem II roku)

odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od 5.11-8.11.2018 r. (poniedziałek – czwartek) aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów.

WAŻNE ! Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu.

Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

2018-10-26

dziekan

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I DOKTORANCKICH

Dr hab. inż. Grzegorz Gumienny

godziny przyjęć: Środa 13:15-14:15, Sobota zjazdowa 11-12, Dziekanat pokój 208

e-mail: vdeanmech.students.pt@adm.p.lodz.pl tel. 42 631 22 04 

2018-10-22

Stypendia doktoranckie.

 

Doktoranci, którzy ubiegali się o stypendia doktoranckie odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 w dniach 23-25.10.br (wtorek –czwartek) oraz 29-31.10.18 r. (poniedziałek-środa)

 

2018-10-02

Przedłużanie elektronicznych legitymacji doktoranckich rozpocznie się 15 października br.

 

*osoby, które nie posiadają ważnych badań lekarskich nie otrzymają ww przedłużenia

 

2018-10-02

szkola

Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

Studenci, którzy nie otrzymali zwrotnego maila z certyfikatem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia (czasami ta wiadomość znajduje się w SPAM-ie), powinni kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z firmą InterRisk na niżej podany adres mailowy. wroclaw@interrisk.pl

Temat: imię, nazwisko, numer polisy

Treść maila: opis sprawy wraz z danymi do kontaktu (nr telefonu)

Załączniki: potwierdzenie przelewu opłaconej składki

więcej

2018-09-28

Doktoranci - składanie wniosków o stypendia

 

Doktoranci składają wnioski o stypendia rektora, projakościowe i doktoranckie w dziekanacie, pokój 209 zgodnie z komunikatem prorektora ds. studenckich.

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów znajdują się na stronie p.lodz.pl w odpowiednich zakładkach tematycznych.

Podana strona jest podstawowym i na bieżąco aktualizowanym źródłem informacji.

2018-09-21

Doktoranci przyjęci na I rok

Osoby, które zostały przyjęte na I rok studiów doktoranckich (III stopnia) w roku akademickim 2018/19 zobowiązane są do złożenia ślubowania akademickiego doktoranta zgłaszając się do Dziekanatu, pokój 209 w nieprzekraczalnym terminie 1.10-5.10.2018 r.

 

Stypendia doktoranckie

 

Informacje dotyczące stypendium doktoranckiego zostały umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendia-doktorankcie-r-akadem-201718

Uwaga: ZMIANA Doktoranci wszystkich lat studiów składają wnioski o stypendium doktoranckie za pomocą portalu: webdziekanat.

 

• Stypendia projakościowe

 

Informacje dot. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych zostaną umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-doktorantow

Uwaga : ZMIANA w związku z aktualizacją przepisów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doktoranci przyjęci na 1 rok studiów doktoranckich, nie mają prawa do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych

Uwaga : ZMIANA wszyscy doktoranci generują wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych za pomocą portalu: webdziekanat.

 

Dotyczy doktorantów którzy będą ubiegali się o przedłużenie studiów

 

Doktoranci, którzy będą ubiegali się o przedłużenie studiów obowiązani są składać wnioski według opracowanych wzorów zamieszczonych w zakładce:

DLA DOKTORANTÓW – FORMULARZE DO POBRANIA – PRZEDŁUŻENIE STUDIÓW .

2016-06-29

Wnioski o stypendia socjalne

Doktoranci będą mogli złożyć pierwsze wnioski o stypendia socjalne od miesiąca września w dziekanacie, pokój 209. W terminach należy uwzględnić możliwość rozpatrzenia złożonych wniosków w ciągu miesiąca od ich złożenia. Pozostałe terminy podane zostały w Komunikacie Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 25.05.2016 r. Wszystkie informacje (regulaminy, terminy, komunikaty, wzory wniosków) dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie p.lodz.pl w zakładce POMOC MATERIALNA. Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI.