WYDZIAŁ MECHANICZNY

Terminy egzaminów kompetencyjnych

A+ / A-

2020-10-12

Terminy egzaminów kompetencyjnych

 

Terminy egzaminów kompetencyjnych dla :

 

 - MiBM studiów stacjonarnych II stopień na 3 semestrze - czwartek 17 grudnia 2020 roku, czwartek 14 stycznia 2021 oraz czwartek 4 lutego 2021 od godziny 10:15. 

 

 -  MiBM studiów niestacjonarnych II stopnia na 3 semestrze – niedziela 20 grudnia 2020 roku, niedziela 10 stycznia 2021 roku oraz niedziela 31.01.2021 po zajęciach seminarium to jest po 12:15. 

 

 

 Na dany termin obowiązują zapisy. System zapisów będzie oparty o platformę Wikamp lub o inne narzędzie informatyczne. 

 

O sposobie zapisu poinformujemy w listopadzie.