WYDZIAŁ MECHANICZNY

KOŁA NAUKOWE

A+ / A-

 

Na wydziale Mechanicznym działa obecnie dziesięć Studenckich Kół Naukowych.

Niektóre z nich mogą się poszczycić długoletnią działalnością, inne dopiero rozpoczynają swoją drogę naukową. W ramach spotkań kół, każdy ze studentów ma możliwość poszerzania swojej wiedzy, zainteresowań, a także uczestniczenia w ciekawych projektach naukowo- rozrywkowych, które mają miejsce przede wszystkim na Naszym wydziale oraz uczelni.

Oprócz projektów naukowych studenci biorą udział w licznych konferencjach, festiwalach, targach o tematyce związanej z działalnością koła i nie tylko. Prezesi kół wraz z opiekunami organizują także wycieczki tematyczne do fabryk, elektrowni, zakładów produkcyjnych itp., co daje okazję do zaobserwowania i poznania przez studentów nowych technologii wykorzystywanych we współczesnym przemyśle. Zaangażowanie w działalność koła naukowego daje możliwość kontaktu i zaznajomienia się z wykonywanym w przyszłości zawodem oraz potencjalnym pracodawcą.

Studenckie Koło Naukowe jest to znakomite połączenie nauki z przyjemnością i zabawą, gwarantujące szybki rozwój intelektualny oraz dające możliwość poznawania wielu młodych i kreatywnych ludzi chcących osiągnąć sukces w swoim przyszłym zawodzie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych kół naukowych :

 Koło Naukowe ChAK (chłodnictwo, aparatura spożywcza i klimatyzacja)

 1. LOGO

   

  Opiekun:dr inż. Marcin Łęcki, mgr inż. Dariusz Andrzejewski
  Prezes: inż. Michał Kowalczyk
  V-ce Prezes: inż. Artur Romaniak
  Sekretarz: Klaudia Witak e-mail: sknchak@info.p.lodz.pl

 2. Fanpage: www.facebook.com/sknchak

 3.  

 4. Koło naukowe ChAK (chłodnictwo, aparatura spożywcza i klimatyzacja) działa w Instytucie Maszyn Przepływowych z ramienia Zakładu Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Łódzkiej.

 5. Zajmujemy się układami chłodniczymi, badaniami z zakresu właściwości cieplnych materiałów oraz zagadnieniami wymiany ciepła.

 6. W Kole:

   

  • Pogłębianie praktycznej wiedzy dotyczącej rozwiązań technologicznych różnego rodzaju obiegów chłodniczych,

  • Projektowanie, tworzenie oraz modernizowanie układów chłodniczych

  • Badania efektywności różnego typu wymienników ciepła

  • Podwyższanie kompetencji poprzez branie udziału w konferencjach i szkoleniach,

  • Organizacja seminariów i wyjazdów dydaktycznych do firm z branży chłodniczej

  aktualizacjia : 06.11.2018. r

Koło Naukowe Odlewnictwa I Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

 1. LOGO

   

  Koło Naukowe powstało w 2013 roku, nie jest jednak Kołem nowym, ponieważ kiedyś funkcjonowało na Wydziale Mechanicznym i było jedną z wiodących jednostek tego typu na Politechnice Łódzkiej. Koło, oprócz zajęć związanych z tradycyjnym odlewnictwem metali poszerzyło swoją działalność o zagadnienia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych. Pracujemy z maszynami takimi jak wtryskarki, które pomagają formować z tworzyw sztucznych różne przedmioty, zajmujemy się technologią Lost Foam, czyli tworzeniem modeli do odlewów ze styropianu, a ostatnio działalność Koła poszerzyła się także o zagadnienie drukarek 3d, z którymi związany jest najnowszy projekt Koła. Drukarki 3d umożliwiają znacznie łatwiejsze tworzenie modeli do tworzenia odlewów. W oparciu o najnowsze technologie Koło Naukowe Odlewnictwa i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych przeprowadza wiele badań nad różnymi metodami, rozwija swoją wiedzę oraz realizuje wiele wartościowych projektów naukowych. W ramach działalności Koła rozwija się także współpraca z wieloma firmami zajmującymi się tego typu technologiami.

   

   

   

   

Koło Naukowe Energetyków
 1. Opiekun : dr. inż. Grzegorz Liśkiewicz
 2. Prezes : inż. Piotr Pycio
 3. V-ce Prezes : inż. Filip Grapow
 4. Sekretarz : inż. Kamil Pruski e-mail: skne@info.p.lodz.pl
 5. logo
 6. Koło naukowe Energetyków działa przy Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkie i zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu szeroko pojętej energetyki. Zajmujemy się energetyką konwencjonalną, energią odnawialną, maszynami przepływowymi, a także przyszłościowymi wizjami energetyki. W ramach Koła:

  - wyjeżdżamy na konferencje naukowe, dni otwarte firm, czy targi energetyczne

  - zapraszamy osoby bardziej lub mniej związane z energetyką do poprowadzenia wykładów

  - zwiedzamy różne obiekty, jak elektrownie, czy zakłady przemysłowe

  - prowadzimy różnorodne projekty naukowe

  Obecnie Koło zajmuje się prowadzeniem badań nad:

  - turbiną Tesli

  - systemami przeciwpompażowymi w sprężarkach

  Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i z chęcią realizujemy projekty nowych członków. 

  Zapraszamy!


Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
 1. Opiekun – dr inż. Wojciech Pawlak
 2. logo

   Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej działa przy Instytucie Inżynierii Materiałowej od około 30 lat.

  Celem Koła jest:

  1. Popularyzacja zagadnień naukowo-technicznych z zakresu Inżynierii Materiałowej

  2. Rozwijanie działalności naukowo-badawczej i samokształcenia  w zakresie Inżynierii Materiałowej oraz nauk z nią związanych.

  3. Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez członków Koła.

  Koło realizuje swoje cele poprzez

  ·   Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła prac naukowo-badawczych .

  ·   Organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości, spotkań ze specjalistami różnych dziedzin.

  ·   Organizowanie wycieczek do zakładów przemysłowych i do placówek naukowych

  ·   Organizowanie obozów naukowych

  ·   Udział w seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych, a także ich organizację.

  ·   Współpracę z innymi kołami naukowymi i instytutami naukowymi

  ·  Współpracę z organizacjami studenckimi (np.  IAESTE) w zakresie organizowania wyjazdów naukowych na studia i praktyki zagraniczne

  Tradycją Koła jest organizacja corocznego Balu Inżynierii Materiałowej. W styczniu 2008 roku odbył się już XXII wspaniały bal.

  Koło ściśle współpracuje ze studencką grupą fanów motoryzacji działającą prężnie przy Wydziale Mechanicznym W1Team.

   

Koło Naukowe Mechaniki Stosowanej
 1. Opiekun:: dr inż. Radosław Mania  email: radoslaw.mania@p.lodz.pl
 2. logo

 3. Koło Naukowe Mechaniki Stosowanej powstało w roku 1975 najpierw pod kierunkiem prof. Jerzego Leyko, a następnie prof. Mariana Królaka.

   

  Działalność Koła Naukowego Mechaniki Stosowanej polega na poszerzaniu wiedzy zdobywanej w procesie dydaktycznym i wykonywaniu własnych rozwiązań zagadnień technicznych.

  Studenci, którzy są członkami Koła Naukowego Mechaniki Stosowanej zajmują się m in. statecznością, stanami zakrytycznymi i nośnością graniczną konstrukcji cienkościennych.

  Pod kierunkiem kierownika (do 2004r) Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
  prof. dr hab. inż. Marian Królaka , który jest wice-przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN. 

  Członkowie Koła Naukowego Mechaniki Stosowanej zajmują się następującymi zagadnieniami:

  ·   analiza teoretyczna, numeryczna (w tym MES) i doświadczalna stanu naprężenia i odkształcenia w elementach maszyn i konstrukcji;

  ·    wytrzymałość materiałów i konstrukcji;

  ·    stateczność, stany zakrytyczne i nośność graniczna konstrukcji cienkościennych; 

  ·    mechanika pękania i zniszczenia materiałów kompozytowych.

  Wykonywane prace były następnie poszerzane i stanowiły indywidualny dorobek studentów w formie prac przejściowych i dyplomowych.

  Działalność naukowo – badawcza:

  Cykliczny udział studentów (członków Koła Naukowego ) w praktykach specjalistycznych w Instytucie Lotnictwa im. Żwirki i Wigury w latach 2000-2003 w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów Instytutu

   

   

Koło Naukowe Robotyków
 1. logo
 2. Studenckie Koło Naukowe Robotyków tworzą studenci wszystkich lat i specjalności, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym. Jeśli studiujesz na innym kierunku, a nawet wydziale i jesteś zainteresowany/zainteresowana udzielaniem się w Kole Naukowym Robotyków to nic nie stoi na przeszkodzie. Zapraszamy serdecznie!

  Dla nas liczy się kreatywność i chęć do pracy!

  Co daje Ci aktywna obecność w Kole Naukowy? Oto kilka przykładów:

  - Udział w ciekawych projektach i możliwość realizacji ich w ramach niektórych przedmiotów (głównie projektowych),
  - Dostęp do tańszych kursów z programów inżynierskich,
  - Wzbogacenie CV,
  - Zdobywanie umiejętności pracy w zespole,
  - Rozwijanie swoich pasji,
  - Poszerzanie wiedzy zdobytej w toku studiów,
  - Budowanie dorobku naukowego,
  - Udział w ciekawych wycieczkach do zautomatyzowanych i zrobotyzowanych zakładów produkcyjnych.

  Zapraszamy na stronę internetową Naszego Koła: robotycy.p.lodz.pl


Koło Naukowe Inżynieria Produkcji
 1. Opiekun - dr inż. Robert Święcik e-mail:robert.swiecik@p.lodz.pl
 2. logo
 3. Zapraszamy na stronę www Koła www.sknziip.p.lodz.pl

 4.  

  Studenckie Koło Naukowe ZiIP skupia studentów Wydziału Mechanicznego, głównie kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności, wybiegające poza ramy programowe studiów.

  Działa ono przy Katedrze Technologii Maszyn K14.

  Naszym celem jest poszerzanie wiedzy, dzielenie się poglądami i doświadczeniem oraz zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie aspiracji organizacyjnych, kierowniczych i naukowych studentów, w szczególności związanych z:

  - zarządzaniem,

  - inżynierią produkcji,

  - marketingiem,

  - organizacją i przedsiębiorczością,

  - ekonomią.

  Realizowane jest to poprzez aktywny udział Członków Koła w sesjach kół naukowych, seminariach, warsztatach naukowych, wykładach i prezentacjach zaproszonych gości, wycieczkach tematycznych do zakładów pracy i projektach promujących naukę.

   

   


Studenckie Koło Naukowe "Miłośników Motoryzacji"

 1.  

 2. logo


  Koło Naukowe Miłośników Motoryzacji

 3. Działa przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej od marca 2009 roku. Powstało z inicjatywy grupy studentów zjednoczonych przez Filipa Szymańskiego. Narodziło się z chęci pogłębiania wiedzy, a także żądzy praktycznego wykorzystania wiedzy zdobywanej w czasie studiów.
 4. Projekty realizowane przez Koło:
 5. Żuk Rat-Rod
 6. Opiekun: Rafał Spisak
 7. Jednym z głównych projektów konstrukcyjnych i badawczych zrealizowanych przez Koło jest „Żuk Rat-Rod” - University DemoCar. Pojazd pochodzi z 1978r, zakupiony na szrocie po przywiezieniu na teren Uczelni został przez nas rozebrany do atomu. Dzięki pomocy Uczelni jak i wielu Sponsorów spoza niej mieliśmy możliwość realizowania pomysłów związanych z budowaniem pojazdów.

 

 1. 1 Etap Polegał na kompleksowej renowacji tego pojazdu, odtworzeniu go od gołej ramy oraz poddaniu go tuningowi wizualnemu.
 2. 2 Etap Tuning mechaniczny, tj. wzmocnienie i obniżenie układu zawieszenia pojazdu. Spowalniacze bębnowe zostały zastąpione nowoczesnym układem hamulcowym, wyposażonym we wspomaganie oraz hamulce tarczowe.
 3. 3 Etap Wymiana jednostki napędowej na centralnie umieszczony 8-cylindrowy silnik widlasty o pojemności 5 litrów z mercedesa.
 4. Moskwicz 400
 5. Opiekun: Szymon Madziara
 6. Projekt realizowany w myśl zupełnie innej idei niż Żuk. Tym razem zamiast ciąć i przerabiać skupiliśmy się na jak najwierniejszym odtworzeniu rozwiązań sprzed 70 lat. Moskwicz 400 ofiarowany nam przez odchodzącego na emeryturę profesora był pieczołowicie restaurowany przy zachowaniu jak największej ilości oryginalnych części. Obecnie można go podziwiać w holu Fabryki Inżynierów. Czterodrzwiowy Moskwicz 400 posiada samonośne nadwozie oraz niezależne przednie zawieszenie typu Duboonet. Pojazd wyposażony został w hamulce hydrauliczne.
 7. W Moskwiczu montowano silnik o pojemności 1074 cm³ i maksymalnej mocy 23 KM przy 3600 obr./min. Napęd był przekazywany na tylne koła przy pomocy trójstopniowej skrzyni biegów. Jednostka napędowa pozwalała rozpędzić samochód do maksymalnej prędkości nie przekraczającej 90 km/h. . Pod względem konstrukcyjnym radziecki pojazd był kopią niemieckiego Opla Kadetta K38, a karoseria była podobna do przedwojennego samochodu KIM 10 wytwarzanego również przez MZMA.
 8.  

  Shell Eco-Marathon – sekcja Iron Warriors.
 9. Koordynator: Patryk Lewczuk – plewczuk513@gmail.com
 10. Shell Eco – Marathon to zawody, w których biorą udział zespoły studentów z całego Świata. Co roku 200 ekip, przez tydzień testuje, trenuje i ściga się zbudowanymi przez siebie konstrukcjami na ulicznym torze w Rotterdamie. Ideą całych zawodów jest wyłonienie pojazdu, który do poruszania się używa najmniejszej ilości energii. Rekordowe wyniki są niewiarygodne – bolidy czołowych ekip przejeżdżają 3000 kilometrów na jednym litrze paliwa. Zespół SKN Miłośników Motoryzacji bierze udział w tych prestiżowych zawodach od 2013 roku. Aktualnie powstaje nowy pojazd o nazwie EcoArrow II, który weźmie udział w zawodach w maju 2014.
 11.  

  World Solar Challange – sekcja Lodz Solar Team:
 12. Koordynator: Łukasz Gładysz – lukasz.gladysz3@gmail.com
 13. Lodz Solar Team to grupa kilkudziesięciu studentów Politechniki Łódzkiej mających jeden wspólny cel – udział w międzynarodowym wyścigu World Solar Challenge 2015. Przygotowania do startu polegają na zbudowaniu samochodu zasilanego energią elektryczną generowaną z promieni słonecznych. Konstruujemy wygodny, miejski samochód, spełniający wymogi prawne niezbędne do wprowadzenia go do użytku codziennego. Zbiór różnych osobowości, doświadczeń i nasze zainteresowania sprawiają, że prace nad projektem dynamicznie posuwają się naprzód, a członkom poszczególnych team'ów nie brakuje kreatywności i pomysłów na nietypowe rozwiązania. Projekt niesie za sobą szereg korzyści nie tylko dla jego członków, ale także dla ogółu społeczeństwa. Spróbujemy zaszczepić w Polakach dbałość o środowisko naturalne, dowiedziemy, że nietypowe rozwiązania się sprawdzają i zwrócimy uwagę na problemy energetyczne naszego kraju. Chcielibyśmy zmotywować swoich rówieśników do działania - pokazać, że mimo wielu przeszkód jakie stają na naszej drodze niemożliwe staje się możliwe, wystarczy tylko chcieć.
 14.  

  Kontakt:
 15. Zarząd Koła:
 16. Szymon Madziara
 17. e-mail: s_madziara@wp.pl tel.: 48 692-191-465
 18. Patryk Lewczuk
 19. e-mail: plewczuk513@gmail.com tel.: 48 662-216-721

 

 

 1. Opiekun Koła Naukowego:
 2. dr inż. Przemysław Kubiak
 3. e-mail: przemyslaw.kubiak@p.lodz.pl tel.( 48 42) 631 22 45, pok. 316

   

Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
Studenckie Koło Naukowe Dynamiki i Sterowania Maszyn i Urządzeń "ARTUDITU"
  logo

  Studenckie Koło Naukowe Dynamiki i Sterowania Maszyn i Urządzeń „ARTUDITU” powstało w 2012 roku pod kierunkiem dr. hab. inż. Artura Dąbrowskiego.

  W 2016 roku zostało reaktywowane po przerwie.

   

  Celem Koła jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie:

  mechaniki teoretycznej,

  robotyki,

  dynamiki liniowej i nieliniowej,

  teorii mechanizmów i manipulatorów,

  sterowania,

  programowania układów mikroprocesorowych,

  wykorzystania sieci neuronowych i sztucznej inteligencji.

   

  Środkami służącymi realizacji celów Koła są:

  Organizowanie seminariów, odczytów, dyskusji, zebrań, konferencji naukowych i dydaktycznych zarówno na Politechnice Łódzkiej, jak i poza nią.

  Udział w podobnych inicjatywach innych podmiotów.

  Wyjazdy na krajowe i zagraniczne obozy naukowe, spotkania, konferencje podobnych organizacji.

  Organizacja własnych imprez wyjazdowych i obozów naukowych. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, instytucjami, także firmami prywatnymi.

  Tworzenie Sekcji, grup zainteresowań do wykonywania określonych zadań.

  Rozpisywanie konkursów na prace o tematyce związanej z pracą Koła Organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną i studentami kierunków niemechanicznych.

  Występowanie na zewnątrz w sprawach związanych z działalnością Koła i sprawami Członków Koła.

  Inicjowanie spotkań z pracownikami naukowymi Wydziału Mechanicznego PŁ, innych uczelni, ośrodków i organizacji naukowych.

   

  Opiekunowie Koła:

  dr hab. inż. Artur Dąbrowski

  prof. dr hab. inż. Andrzej Stefański

   

   

 1. Strona www na temat Koła i fanpage
 2. Pobierz informacje na temat Koła pdf

Data wpisu 21.02.2019r

Potrzebujesz dodatkowych informacji o którymś z istniejących kół, a może chcesz założyć nowe koło działające przy Wydziale Mechanicznym skontaktuj się z Marta Lach- Koordynatorem Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego- m.lach@samorzad.p.lodz.pl