WYDZIAŁ MECHANICZNY

RADY I KOMISJE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

A+ / A-

Dziekan Wydziału Mechanicznego informuje, że na Wydziale Mechanicznym funkcjonują następujące rady i komisje :Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa
 1. Kierownik dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. uczelni,

  Z-ca Kierownika prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, (W4)

  Członkowie :


  prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, (W4),

  prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych, (W4),

  prof. dr hab. inż. Leszek Klimek,

  prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki (W4)

  prof. dr hab. inż. Piotr Kula,

  prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski,

  prof. dr hab. inż. Dawid Stawski, (W4),

  dr hab. inż. Zbigniew Stempień, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Piotr Kulpiński, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Anna Sobczyk Guzenda,

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
 1. Kierownik : prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,

  Z-ca Kierownika prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski,

  Członkowie :

  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,

  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski,

  prof. dr hab. inż. Radosław Mania

  prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,

  dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, prof uczelni

  dr hab. inż. Dariusz Grzelczyk

  dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Damian Obidowski prof. uczelni,

  dr hab. inż. Witold Pawłowski prof. uczelni,

  dr hab. inż. Krzysztof Siczek,

  dr hab. inż. Wojciech Stachurski,

  dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. uczelni

  dr hab. inż. Tomasz Szymczak,

  dr Dawid Dudkowski,

  dr inż. Łukasz Frącczak,

  dr inż. Joanna Kopania,

  dr inż. Piotr Reorowicz,
Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska,

 2. Z-ca Przewodniczącego : prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska,
                                             
 3. Członkowie: - dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni,
 4. prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych,(W4),
 5. prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,
 6. prof. dr hab. inż. Leszek Klimek,
 7. prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki, (W4),
 8. dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni,
 9. prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski,
 10. prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski,
 11. dr hab. inż. Cezary Rapiejko, prof. uczelni,
 12. dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni, 13.  

Kolegium Dziekańskie
 1. Przewodniczący: Dziekan Wydziału - prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,
 2. Kierownik Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna oraz Kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji (K-12)

 3. Członkowie:
 4. Prodziekan ds. Rozwoju, Kierownik Dyscypliny Inżynieria Materiałowa oraz Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej (I-11) - prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek,
 5.  
 6. Prodziekan ds. Studenckich - dr Bartłomiej Zagrodny,
 7.  
 8. Prodziekan ds. Kształcenia - dr inż. Małgorzata Sikora prof. uczelni,
 9.  
 10.  
 11. Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych (I-12) - prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,
 12.  
 13. Dyrektor Instytutu Obrabiarek i TBM (I-13) - dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni,
 14.  
 15. Kierownik Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki (K-11) - prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,
 16.  
 17. Kierownik Katedry Dynamiki Maszyn (K-13)- prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,
 18.  
 19. Kierownik Katedry Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji (K-14)- prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,
 20.  
 21. Kierownik Katedry Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn (K-15)- dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni.
 22.  
Komisja Nagród i Odznaczeń
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk prof. uczelni,

 2. Sekretarz: Mariola Karolczak,

 3. Członkowie:
 4. prof. dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska,
 5. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,
 6. dr hab. inż. Adam Papierski,
 7. dr hab. inż. Marcin Gołąbczak, prof. uczelni.


Komisja Likwidacyjna
 1. Przewodniczący : dr hab. inż. Andrzej Kosucki


 2. Członkowie :
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
  dr hab. inż. Konrad Dybowski prof uczelni,


Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów i Stopni Naukowych
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,

 2. Członkowie:
  prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki– Lipman

  prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

  dr hab. inż. Artur Gutkowski, prof. uczelni,

 3. dr hab. inż. Jerzy Mrozowski

 4. dr hab. inż. Andrzej Kosucki

 5. dr hab. inż. Jacek GrabarczykRada kierunku Mechanika i Budowa Maszyn I i II stopień
Mechanical Engineering – I stopień
Master in Mechanical Engineering – II stopień
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni,

  Członkowie:
 2. dr hab. inż. Wojciech Stachurski,
  dr inż. Anna Jach - sekretarz,
  dr inż. Michał Lipian,
  dr inż. Rafał Kaczorowski,
  dr inż. Norbert Kępczak,
  dr inż. Grzegorz Mitukiewicz,
  dr inż. Jacek Świniarski
  dr inż. Marek Balcerzak

  Przedstawiciel studentów: Paweł Bystrzejewski (W1)

  Koordynator wymiany międzynarodowej:
  dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni MiBM, ME i MinME

Rada kierunku Automatyka i Robotyka
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski,

  Członkowie:
  dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. uczelni (W2),
  dr hab. inż. Wojciech Stachurski,
  dr inż. Łukasz Frącczak,
  dr inż. Marek Balcerzak,
  dr inż. Paweł Żak,

  Sekretarz pełnomocnik ds. praktyk - dr inż. Agnieszka Kobierska,
  Koordynator wymiany międzynarodowej dla kierunku - dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni,
  Przedstawiciel Studentów - Krzysztof Bortnowski,

Rada kierunku Inżynieria Materiałowa
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni,


  Członkowie:
  dr hab. inż. Maciej Kozicki, prof. uczelni, (W4),
  dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Konrad Dybowski prof. uczelni,
  prof. dr hab. inż. Łukasz Kołodziejczyk,
  dr hab. inż. Anna Sobczyk-Guzenda,

  dr inż. Michał Puchalski (W4),
  Studentka - Karolina Betlińska,

  Koordynator wymiany międzynarodowej - dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni.
Rada kierunku Energetyka
 1. Przewodniczący: dr hab inż. Aleksander Olczyk


  Członkowie :
  prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski (W2),
  dr hab. inż. Paweł Rózga (W2),
  dr inż. Janusz Buchta (W2),
  dr hab.inż. Krzysztof Sobczak,
  dr Tomasz Wajman,

  Student – Damian Kądrowski,

  Koordynator wymiany międzynarodowej - dr inż. Krzysztof Sobczak.Rada kierunku Transport
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelnik


  Członkowie :
  dr hab. inż. Sławomir Barański (W2),
  dr inż. Piotr Błaszczyk (W2),
  dr inż. Adam Gołaszewski (W1),
  dr inż. Mariusz Smoczyński (W1),
  dr inż. Tomasz Szydłowski (W1) – sekretarz,
  dr inż. Andrzej Wysocki (W1),

  Przedstawiciel studentów: Ewa Matuszewska (W2),

  Koordynator wymiany międzynarodowej : dr inż. Piotr Błaszczyk.Komisje dydaktyczne:

Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Produkcji

 1. Przewodniczący:prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,

  Sekretarz: dr inż. Rafał Kaczorowski,

  Członkowie:
  dr hab. inż. Marcin Gołąbczak, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Ryszard Władysiak, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Bogusław Pisarek prof. uczelni,
  dr hab. inż. Cezary Rapiejko prof. uczelni,
  dr inż. Ryszard Dębkowski,
  dr hab. inż. Tomasz Szymczak,
  dr inż. Robert Święcik,
  przedstawiciel WRS


Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Kosmiczna
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni,

  Sekretarz: - dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni,


 2. Członkowie:
 3. dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Grzegorz Granosik, (W-2),
  prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka, (W-3),
  dr inż. Radosław Wach, (W-3),
  dr inż. Rafał Ledzion, (W-7),
  dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. uczelni (W-7)
  dr inż. Marcin Makówka,
  przedstawiciel WRS

Komisje Egzaminu Dyplomowego

Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Radosław Mania,
  Sekretarz: dr inż. Łukasz Borkowski,
  Sekretarz: dr Robert Święcik,

  Kierunku Mechanika i budowa maszyn IFE
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik.
Kierunku Automatyka i Robotyka
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski,

  Sekretarz: dr inż. Piotr Zawiasa,Kierunku Inżynieria Materiałowa
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Kula

  Sekretarz: dr inż. Małgorzata Czerniak-Reczulska,Kierunku Energetyka
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Aleksander Olczyk, prof. uczelni,

  Sekretarz: mgr Anna Słota,Kierunku Mechatronika
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

  Sekretarz: dr inż. Bartosz Stańczyk,Kierunku Transport
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni,

  Sekretarz: dr inż. Stanisław Skawiński,Kierunku Inżynieria Produkcji
 1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,

  Sekretarz: dr hab. inż. Tomasz Szymczak.Kierunku Inżynieria Kosmiczna
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni,

  Sekretarz: dr inż. Anna Karczemska
  Sekretarz: dr inż. Radosław WachPodkomisja ds. Rekrutacji na kierunki studiów: Advanced Mechanical Engineering, Automatyka i Robotyka, Energetyka, Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechanical Engineering
 1. Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, prof. uczelni,

 2. Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Małgorzata Sikora prof. uczelni,

  Członkowie:
  dr inż. Zbigniew Cebulski,
  dr hab. inż. Aleksander Olczyk, prof. uczelni,
  dr inż. Jacek Świniarski,
  dr inż. Błażej Witkowski.

 3. Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji w roku akademickim 2019/2020.
Komisja ds. Praktyk Studenckich
 1. Przewodniczący: dr inż. Ryszard Dębkowski,

  Członkowie: dr inż. Radomir Atraszkiewicz,
  dr inż. Zbigniew Cebulski,
  dr hab. inż. Marcin Gołąbczak prof. uczelni,
  dr inż. Jan Grudziecki,
  dr hab inż. Dariusz Grzelczyk,
  dr inż. Agnieszka Kobierska,
  dr inż. Andrzej Michalak,
  dr inż. Stanisław Skawiński,
  dr inż. Mariusz Steglińśki,
  dr inż. Robert Święcik,
  dr Tomasz WajmanData wpisu: 2021-02-25