Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2017-09-06

 

 

XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – rok akad. 2015/2016 i 2016/2017.

 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie organizuje XVII EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej.


Termin składania prac z niezbędnymi opiniami:

 • I etap, do 15 października 2017r.

 

Konkurs adresowany jest do:

 1. 1. dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych publicznych wyższych szkołach technicznych, w których wykonywane są prace dyplomowe z dziedziny dyscyplin Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika, a także dyscyplin pokrewnych.
 2. 2. promotorów prac dyplomowych.

 

Konkurs jest dwuetapowy.
Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci uczelni wymienionych w pkt. 3 niniejszego regulaminu, których prace spełniają następujące warunki:

 

 • Etap I: praca dyplomowa została złożona w terminie,
  • - praca dyplomowa została obroniona,
  • - praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry.
 • Etap II: praca dyplomowa została złożona w terminie,
  • - praca dyplomowa została obroniona,
  • - praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry,
  • - jest decyzja Oddziałowej Komisji Konkursowej o zakwalifikowaniu pracy do II Etapu konkursu (do finału).

   

Pracę wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Anny Staszczyk
 budynek A-18 „Fabryka Inżynierów”, pokój 414A)

 

ZAŁĄCZNIKI
Regulamin_konkursu
Wniosek zgłoszeniowy