Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2018-01-15

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society

 

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018), która odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów studiów I i II stopnia, a także ich opiekunów naukowych.

Stanowi ona okazję do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć w działalności badawczej i naukowej prowadzonej przez studentów, nawiązania kontaktów i wymiany wiedzy ze studentami innych uczelni, a także do poznania Krakowa - miasta królów polskich, matecznika artystów, siedziby wielu instytucji kulturalnych.

Udział w konferencji daje ponadto możliwość publikacji artykułów w czasopismach indeksowanych m.in. w Web of Science (15 punktów wg MNiSW w 2017 r.) lub w monografii naukowej dedykowanej dla konferencji.

W ramach konferencji planowane jest także zorganizowanie konkursu na najlepsze prace i projekty studentów (Student Projects Award).

 

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:

mgr inż. Krzysztof Sornek Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

e-mail: ksornek@agh.edu.pl, isc@agh.edu.pl