Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2019-04-02

Rada Politechniki Łódzkiej wybrana przez senat.

Senat uczelni, na ostanim posiedzeniu (27.03), zatwierdził skład pierwszej Rady Politechniki Łódzkiej. To nowy organ, który został wprowadzony przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie m.in.: opiniowanie projektu statutu, projektu strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni oraz zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora - po zaopiniowaniu przez senat.

Rada Politechniki Łódzkiej składa się z sześciu osób. Trzy z nich pochodzą spoza uczeln, są to: Agnieszka Sygitowicz - wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dr inż. Tomasz Krysiński - wiceprezes ds. badań, innowacji i rozwoju koncernu Airbus Helicopters oraz Dariusz Wojciech Szewczyk - prezes Zarządu, redaktor naczelny Radia Łódź.

Pozostałe trzy osoby to pracownicy Politechniki Łódzkiej: prof. Andrzej Bartoszewicz - członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Automatyki, prof. Wojciech Wolf, zastępca dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁ w Instytucie Inżynierii Materiałowej.