Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2019-03-25

Powołania na przewodniczącego rady kierunków studiów.

 

 

• Rada kierunku studiów mechanika i budowa maszyn, Mechanical Engineering, Advanced Mechanical Enginnering - Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

 

• Rada kierunku studiów automatyka i robotyka - Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski

 

• Rada kierunku studiów inżynieria materiałowa - Przewodniczący: dr hab. Jacek Sawicki, prof. PŁ

 

• Rada kierunku studiów energetyka - Przewodniczący: dr hab. Aleksander Olczyk

 

• Rada kierunku studiów mechatronika - Przewodniczący: dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek, prof. PŁ

 

• Rada kierunku studiów transport - Przewodniczący: dr inż. Sławomir Barański