Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-03-23

Studencie, nie możesz pracować z powodu pandemii ?

Drodzy studenci, zgodnie z obowiązującymi na Politechnice Łódzkiej przepisami oraz rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego możecie ubiegać się o uzyskanie zapomogi od uczelni w związku z obecnie panującą epidemią - np. w sytuacji, w której zostaliście pozbawieni pracy i zarobków.

Przypominamy - zapomoga to jednorazowa pomoc finansowa w wysokości maks. 1000 zł, przyznawana z powodu przejściowej, trudnej sytuacji materialnej spowodowanej sytuacjami losowymi. Ewentualna pomoc przyznawana jest po złożeniu wniosku w Sekcji Obsługi Świadczeń wraz z potwierdzeniem sytuacji losowej.

 

Wnioski o przyznanie zapomogi można przesyłać drogą elektroniczną na adres: res@adm.p.lodz.pl oraz pocztą na adres Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź.

 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie "Stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. akadem. 2019/2020"

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY