Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-01-23

Teaching Cafe - Godzina Inspiracji

Zapraszamy Pracowników na cykliczne spotkania adresowane do nauczycieli akademickich PŁ.

 

Spotkania poświęcone są:

- wymianie wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania modelu flipped classroom do podnoszenia efektywności zajęć dydaktycznych;

- wymianie doświadczeń w zakresie kozystania z programu Erasmus+ dla podnoszenia własnych kompetencji;

- wymianie doświadczeń w zakresie PBL;

- organizacji przestrzeni do pracy ze studentami;

- wykorzystywaniu narzędzi, takich jak lightboard, narzędzia do głosowania on-line, Socrative;

- oraz innym tematom związanym z podnoszeniem jakości dydaktyki w PŁ.

 

Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinnach 14.30 - 15.30., w Centrum Kształcenia Miedzynarodowego- sala 16.

WYDZIAŁ MECHANICZNY