Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-06-01

Nominacja profesorska.


Postanowieniem z 10 marca Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno - technicznych Jerzemu Wojewodzie z Katedry Dynamiki Maszyn.

Prof. Jerzy Wojewoda jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PŁ (1980 r.). W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym. W 1984 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Mechaniki Stosowanej (później Katedra Dynamiki Maszyn).

 

W roku 1989 r. wyjechał, w ramach współpracy z PŁ, na Uniwersytet Strathclyde w Glasgow. Prawie dwuletni pobyt, uwieńczony został w 1992 roku pracą doktorską zatytułowaną: Experimental Study and Analysis of Quasiperiodically Forced System with Dry Friction (promotorzy: Ronald Barron i Tomasz Kapitaniak). Uzyskał tytuł Doctor of Philosophy w zakresie nauk technicznych nostryfikowany na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.


W 2008 r. Jerzy Wojewoda wydał monografię Efekty histerezowe w tarciu suchym, która stanowiła podstawę do aplikacji o stopień doktora habilitowanego. W 2018 r. objął stanowisko profesora Politechniki Łódzkiej w Katedrze Dynamiki Maszyn.


Lista publikacji Web of Science obejmuje 47 artykułów w wiodących czasopismach naukowych, ponad 600 cytowań, aktualna wartość indeksu Hirscha wynosi 13. Łączny dorobek to: 5 książek, 6 rozdziałów w monografiach, 18 pozycji konferencyjnych.


Zainteresowania prof. Jerzego Wojewody obejmują muzykę klasyczną, fotografię cyfrową oraz żeglarstwo. W latach 2002-2007 odbył pięć rejsów po Bałtyku i Morzu Północnym. Jest również międzynarodowym sędzią sportowym w wyścigach motorowodnych PZMWiNW i członkiem komisji sportowej i technicznej oraz władz wykonawczych Międzynarodowej Unii Motorowodnej – UIM z siedzibą w Monaco.


WYDZIAŁ MECHANICZNY