Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-06-15

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego - przedłużenie naboru.

Szanowni Państwo, w tym roku po raz trzeci zostanie przyznana Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji w Polsce. Podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową. Wysokość nagrody pieniężnej w każdej kategorii wynosi 10 000 złotych.

 

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest w trzech kategoriach - publicystycznej, naukowej i specjalistycznej. Laureatami Nagrody są naukowcy, edukatorzy i dziennikarze piszący o edukacji merytorycznie, nieszablonowo, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem podchodzący do tematyki polskiego szkolnictwa. Inspiracją do jej stworzenia była postać Romana Czerneckiego - nauczyciela, wykładowcy, dyrektora szkół, który całe życie poświęcił nauczaniu.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym prace są oceniane przez recenzentów, a w drugim laureatów Nagrody wyłania kapituła, w której składzie zasiadają przestawiciele Polskiej Akademi Nauki, Uniwersytetu Warszawskiego i organizacji społecznych. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, nabór do konkursu potrwa do 30 czerwca. Kandydaci mogą zgłaszać swoje prace przez formularz umieszczony na stronie internetowej https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego.


Kapituła Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego:

• Krzysztof Arciszewski, założyciel szkoły brytyjskiej w Wilanowie,

• Dr Grażyna Czetwertyńska, adiunkt na wydziale Artes Liberales UW, Dr hab. Roman Dolata, prof. UW, Kierownik Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego,

• Prof. Michał Federowicz, Kierownik Zespołu Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN, Dr Mikołaj Herbst, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych,

• Ula Malko, psycholożka, wspiera nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci, Alicja Pacewicz, współzałożycielka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej,

• Dr Przemysław Sadura, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, założyciel Fundacji „Pole Dialogu”,

• Dr Michał Sitek, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych.Więcej informacji na temat konkursu jest dostępnych na stronie www.efc.edu.pl/NagrodaCzerneckiego.


WYDZIAŁ MECHANICZNY