Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-06-25

Szanowni Państwo

 

Do najważniejszych celów Programu należą przede wszystkim: 

- budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej; 

 - zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu; - przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

 

 Do udziału w Programie Stażowym zapraszamy studentów i absolwentów wybranych kierunków najlepszych piętnastu uczelni technicznych w Polsce, według rankingu Perspektywy 2019. 

Kandydat do Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości” powinien posiadać status studenta jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich lub absolwenta, jednego z wybranych wydziałów wybranych uczelni technicznych (wykaz uczelni i wydziałów znajduje się w ogłoszeniu o naborze na staż).

 Uczestnicy Programu Stażowego zostaną wyłonieni w ramach otwartego naboru i zrealizują płatny, roczny staż u Organizatorów (w Ministerstwie Klimatu oraz siedzibach spółek zlokalizowanych na terenie całej Polski). 

 

 Rekrutacja rozpoczęła się 23 czerwca 2020 r. i trwa do 23 lipca 2020 r. 

 Szczegółowe zasady rekrutacji i realizacji stażu są określone w Regulaminie Organizacji Programu Stażowego zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu

 

Zachęcamy ównież do obejrzenia filmu, w którym Pan Minister Michał Kurtyka zaprasza kandydatów na staż.

 

 W załączeniu :  

- wzór zaświadczenia dla studenta/absolwenta

 - ogłoszenie o naborze

 


WYDZIAŁ MECHANICZNY