Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-10-15

Szanowni Państwo,

W związku z Komunikatem nr 17/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej (pełny tekst ), zobowiązuję Państwa, przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testy na obecność SARS-CoV-2 jak i kontaktu bezpośredniego z taką osobą, jak i pośredniego z osobą poddaną kwarantannie (bez pozytywnego testu) do:

 

1. Niezwłocznego poinformowania mnie pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. W informacji powinna się znaleźć ostatnia data kontaktu ze studentem/pracownikiem Politechniki Łódzkiej, w tym informacja o dacie ostatniego przebywania na zajęciach stacjonarnych lub w budynkach Politechniki Łódzkiej.

 

2. Wysłaniu kopi korespondencji do p. Malwiny Łuczak: malwina.luczak@p.lodz.pl.

 

3. Podjęcia wszystkich koniecznych kroków, uregulowanych prawnie.

 

4. Jak najszybszego przekazania drogą elektroniczną decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o podjętych działaniach (skierowanie na leczenie, objęcie kwarantanną, etc.) na adres malwina.luczak@p.lodz.pl

 

5. Zastosowanie się do poleceń otrzymanych od władz Uczelni innych uprawnionych osób.

Jednocześnie przypominam Państwu o obowiązującym na terenie Politechniki Łódzkiej reżimie sanitarnym, w tym o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk i utrzymaniu stosownego dystansu.

 

Wszystkim Państwu dziękuję za dostosowanie się do zarządzeń i obostrzeń.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Dr Bartłomiej Zagrodny

Prodziekan ds. studenckich

Wydział Mechaniczny

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY