Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-11-19

Program stypendialny Eiffel – otwarty nabór wniosków!

 

Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim.

 


Osoby zainteresowane muszą więc skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel na danej uczelni. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i jeśli ją popiera, przekazuje wniosek do agencji Campus France w Paryżu. 

 

W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów: 

• jakości przedstawionej kandydatury 

• strategii międzynarodowej uczelni zgłaszającej 

• priorytetów geograficznych Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, tj. pierwszeństwa w dostępie do programu dla studentów z krajów rozwijających się. 

 

W ostatniej edycji programu wpłynęło łącznie 1630 aplikacji. Przyznane zostały 383 stypendia na rok akademicki 2020-2021: 320 na poziomie magisterskim i 63 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazło się aż trzech studentów z Polski.

 

 

Stypendium przyznawane jest na okres: 

• do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2) 

• do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2) 

• do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom L3, M1 i M2) 

• do 12 miesięcy na studia doktoranckie. 

 

Tegoroczny kalendarz aplikacji jest następujący: 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 28 września 2020 r. 

Termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: określony wewnętrznie przez daną uczelnię 

Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 8 stycznia 2021 r. 

Ogłoszenie wyników: w tygodniu od 22 marca 2021 r.

 

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od września 2021 r. 

 

Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France Polska

 

 

 

 


WYDZIAŁ MECHANICZNY