Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-05-14

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

 

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

 

Do Konkursu należy zgłaszać prace związane z zakresem działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii:

- elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej;

- elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka;

- transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

 

Ponadto przyjmowane są prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających wszystkie dziedziny wymienione powyżej.

 

W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są następujące nagrody:

 

-Nagroda Badawcza Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody Badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody Badawczej Siemensa wynosi 40 000 złotych;

- Nagroda Promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne. Do Nagrody Promocyjnej zgłaszane są osoby indywidualne. Wysokość Nagrody Promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 złotych, jednak w danym roku może być ona podzielona pomiędzy dwie równorzędne nagrody.

 

Termin zgłoszenia : w związku z sytuacją epidemiczną organizatorzy konkursu podjęli decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do 15 czerwca 2020 r.prac upływa 30 kwietnia 2019 roku.

 

Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu, w sekretariacie Jury Konkursu:

 

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa z dopiskiem "Konkurs o Nagrodę Siemensa"

 

Dodatkowo prace można przesłać również w formie elektroniczne na adres e-mail: siemens.naukowa@pw.edu.pl

 

Informacji dotyczących Konkursu udzielają: Sekretarz ds. organizacji, Joanna Kuźmicz, tel.: (22) 234 75 10, e-mail: joanna.kuzmicz@pw.edu.pl Sekretarz ds. promocji, Anna Olencka, tel.: (22) 234 71 81, e-mail: anna.olencka@pw.edu.pl 

 

Poniżej udostępniono regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania:

 

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa

Załączniki do Regulaminu

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY