Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2021-09-20

Wykłady profesorów – członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego dla doktorantów łódzkich uczelni z cyklu: „ Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców” w roku akademickim 2020/2021 XIII edycja : „Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty (nie)zrównoważonego rozwoju”


Łódzkie Towarzystwo Naukowe, realizując swe zadania statutowe, promocji nauki i osiągnięć badawczych, zamierza po raz dwunasty zorganizować wykłady dla doktorantów, z myślą o włączeniu się w proces kształcenia kadr na poziomie doktorskim, prowadzony w łódzkich uczelniach i placówkach badawczych. W każdym cyklu wykładów podejmowane są wiążące i najbardziej aktualne zagadnienia współczesnego świata, stanowiące wyposażenie intelektualne każdego słuchacza aspirującego do stopnia doktora. Tematykę opisują najlepiej następujące pojęcia kluczowe: „wiedza” – „nauka” – „wykształcenie” – „inteligencja”.


Szczególnymi zaletami wykładów są:

– wysoki poziom popularyzacji wiedzy naukowej (specjalistycznej) przekazywanej doktorantom, w większości niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie;

– wyraźne podkreślanie wymiaru aplikacyjnego prezentowanych rezultatów badań naukowych.


Organizacja i forma zajęć


W roku akademickim 2021/2022 realizowany będzie XIII cykl wykładów pn. „Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty (nie)zrównoważonego rozwoju”. Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godz. 16:00-19:00 w trybie bezpośrednich spotkań w siedzibie ŁTN. Obejmować będą wykład, dyskusję i spotkanie z profesorem prowadzącym wykład. W przypadku pogorszenia się warunków epidemicznych i wprowadzenia zaostrzeń sanitarnych będą prowadzone on-line.


Zgłoszenie uczestnictwa

Za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie www.ltn.lodz.pl. Formularz prosimy przesłać e-mailem na adres biuro@ltn.lodz.pl ; pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, tel. 661 626 200).


Potwierdzenie uczestnictwa w cyklu wykładów


Następuje na podstawie uczestnictwa w wykładach (co najmniej 70% obecności). Uczestnik wykładów otrzymuje zaświadczenie, które może przedstawić w swej uczelni w celu otrzymania zaliczenia zajęć w programie studiów doktoranckich/ studiów w szkole doktorskiej, zgodnie z obowiązującymi w uczelni zasadami.


Termin zgłoszeń: do 15 października 2021 roku.

Rozpoczęcie wykładów: 28 października 2021r., godz. 16:00.


Harmonogram wykładów ŁTN dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022ZAPRASZAMY!

Ł Ó D Z K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E , ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 ŁÓDŹ

tel. (42) 66-554-59 ; fax (42) 66-554-64 ; www.ltn.lodz.pl; e-mail: biuro@ltn.lodz.pl


WYDZIAŁ MECHANICZNY