Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2021-11-16

Wykład Ady Florentyny Pawlak na temat
„Cyfrowy transhumanizm: szanse i zagrożenia związane z tworzeniem symulakrów człowieka w cyberprzestrzeni”


Szanowni Państwo,

Otwarte Seminaria Naukowe
CZŁOWIEK - BIZNES -TECHNOLOGIE
pod patronatem Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Otwarte Seminaria Naukowe Człowiek-Biznes-Technologie zapraszają na spotkanie, które odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 16.30, ul. Wólczańska 215, (Lodex) bud. B9 aula 329.
dr hab. Edyta Pietrzak prof. PŁ edyta.pietrzak@p.lodz.pl dr Joanna Sośnicka joanna.sosnicka@p.lodz.pl Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji #człowiek-biznes-technologie


ADA FLORENTYNA PAWLAK
CYFROWY TRANSHUMANIZM:
SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM
SYMULAKRÓW CZŁOWIEKA W CYBERPRZESTRZENI
(VIRTUAL BEINGS/DIGITAL HUMANS)

Wszystko co otacza człowieka w cywilizacji technologicznej podlega nieustannym uaktualnieniom i oczekuje na pojawienie się swojej nowej wersji. Żyjemy w kulturze obrazu cyfrowego - w świecie algorytmów, chatbotów i awatarów. Jesteśmy nieustannie narażeni na eksploatacje emocjonalną ze strony programów, których architektura wykorzystuje znajomość naszej biologii. Pytanie o bliskość i świadomą obecność i jak chcemy zaprogramować świat wartości dotyczy coraz częściej relacji człowiek - sztuczna inteligencja. Coraz doskonalsze produkty kapitalizmu afektywnego - sexdroidy, cyfrowe dzieci, hologramy zmarłych, społeczne roboty opiekuńcze, awatary i asystenci głosowi - symulujące emocje imitacje żywych ludzkich istot staną się wkrótce częścią naszego życia. Czy jesteśmy gotowi na inwazję robotycznych i wirtualnych ucieleśnień? Młodzi coraz częściej doświadczają podatności na zranienie ze strony technokultury. To doświadczenie wspólne, pokoleniowe. Przed społecznościami stoi wyzwanie zaprojektowania „układu immunologicznego” chroniącego przed negatywnymi skutkami technologii. Fundamentem naszej strategii ochronnej może się stać dowartościowanie doświadczeń wspólnotowych i wartości niepoliczalnych, nowy sytuacjonizm stawiający na budowę relacji niezapośredniczonych i moc kontaktu haptycznego.

Ada Florentyna Pawlak, antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (IEiAK UŁ, Artes Liberales UW,Wydział Zarządzania UŁ, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, „Trendwatching & Future Studies” na WH AGH w Krakowie) i speakerka w Digital University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii.
Trzykrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Członkini i założycielka TEFT (Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki), i Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego. Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną.
dr hab. Edyta Pietrzak prof. PŁ
dr Joanna Sośnicka
Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami
Wydział Zarządzania i Inżynierii ProdukcjiWYDZIAŁ MECHANICZNY