WYDZIAŁ MECHANICZNY

Ogłoszenia Wyborcze

A+ / A-

 OGŁOSZENIE WYBORCZE NR 3
 1. Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 13.03.2020.


  Szanowni Państwo,

  W związku z niezwykle dynamicznym rozwojem sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19, Uczelniana Komisja Wyborcza po zapoznaniu się z opiniami Uczelnianego Społecznego Inspektora Pracy oraz związków zawodowych działających w Uczelni zawiesza do odwołania wszystkie procedury wyborcze władz Uczelni we wszystkich okręgach wyborczych.

  O dalszych decyzjach Uczelniana Komisja Wyborcza będzie informowała następnymi komunikatami.  Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Politechniki Łódzkiej
  prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz

OGŁOSZENIE WYBORCZE NR 2
 1. Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Mechanicznego PŁ 2020-2024


  Szanowni Państwo,

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz Komunikatem Nr 1/2020 Rektora, Politechniki Łódzkiej z dnia 11 marca 2020 r., Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego odwołuje zebrania wyborcze zaplanowane na dzień 17 marca 2020 r. dla grupy nauczycieli akademickich (oprócz profesorów i profesorów uczelni) oraz grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  O nowych terminach zebrań wyborczych zostaną Państwo powiadomieni osobnym ogłoszeniem nie później niż 7 dni przed terminem zebrania wyborczego.  Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
  dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni

OGŁOSZENIE WYBORCZE NR 1
 1. Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Mechanicznego PŁ 2020-2024


  Działając na podstawie uchwały Nr 15/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 lutego 2020 r.,dotyczącej przeprowadzenia wyborów do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020 – 2024, Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego informuje o ustaleniu następujących terminów zebrań wyborczych:

  - 17 marca 2020 r. (wtorek), godz. 10.15, sala 1M01 (bud. A22a) – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
  - 17 marca 2020 r. (wtorek), godz. 12.15, sala 1M01 (bud. A22a) – nauczyciele akademiccy (z wyjątkiem profesorów i profesorów uczelni),
  - 31 marca 2020 r. (wtorek), godz.12.15 sala, 102 (bud A18) – profesorowie i profesorowie uczelni.


  Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
  dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni
Wydział