WYDZIAŁ MECHANICZNY

Ogłoszenia dziekanatu - studia niestacjonarne

A+ / A-

2020-03-30

GODZINY PRACY DZIEKANATU DO 14 KWIETNIA 2020.


wtorek 11.00-13.00,
środa 11.00-13.00,
czwartek 11.00-13.00,


kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną

e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

w sprawach studenckich sprawy proszę kierować drogą mailową:

Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II

Dyplomy, absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie

  1. mgr Malwina Łuczak e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

Studia stacjonarne I stopnia III i IV i studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy

Studia niestacjonarne

Studia doktoranckie, pomoc materialna -studia stacjonarne

Sprawy naukowe, programy Erasmus+

  1. mgr Monika Kartasińska ,
    e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl

w sprawach technicznych, dotyczących budynków, oraz awarii

506-455-8342020-03-17

Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

 

Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów, preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: bartłomiej zagrodny, w poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, soboty zjazdowe 9-10.
2020-03-16

Studentci studiów niestacjonarnych kierunku MiBM, I stopień, I rok.

 

Studenci studiów niestacjonarnych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, I stopień, I rok, proszeni są o zapisywanie się do Przedmiotu "Mechanika techniczna II" na platformie WIKAMP (Mechanika i Budowa Maszyn -> Studia niestacjonarne I stopnia -> I rok -> Mechanika techniczna II). Dostęp do Przedmiotu jest wolny (nie wymaga klucza), zapisy poprzez link "zapisy lato 2019/2020".


Prowadzącą przedmiot jest dr inż. Agnieszka Chudzik2020-03-13

GODZINY PRACY DZIEKANATU DO 14 KWIETNIA 2020.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dziekanat będzie czynny w : 


wtorek 11.00-13.00,
środa 11.00-13.00,
czwartek 11.00-13.00,


Bardzo proszę o kontaktowanie się drogą elektroniczną i telefoniczną

e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

w sprawach studenckich 42 631 22 03, 631 22 00

w pozostałych sprawach 42 631 22 022020.03.12

Przedłużanie legitymacji studenckiej.

 

Uwaga Studenci - już od dnia dzisiejszego jest możliwe przedłużanie ważności legitymacji studenckich na nowy semestr. Jednocześnie informujemy iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma wydać rozporządzenie, które przedłuży ważność legitymacji do 31 maja 2020 roku. Nie trzeba będzie przedłużać ich indywidualnie w dziekanacie!

 

2020.03.04

Zmiana dnia i godzin przyjęć Prodziekana dr Bartłomieja Zagrodnego

Zmiana dnia i godzin przyjęć Prodziekana dr Bartłomieja Zagrodnego w zjazdach 1-10 semestru letniego dla studentów studiów niestacjonarnych.

W zjazdach 1-5 niedziela od godz. 9.00 do 10.00.

W zjazdach 6-10 niedziela od godz. 10.00 do 11.00

2020.03.03

Uwaga Studenci II st. studiów niestacjonarnch !

 

Wydawanie legitymacji dla studentów przyjętych na II stopień studiów rozpoczyna się od czwartku, tj. 5.03.2020 r..

 

Przy odbiorze ELS wymaga się złożenia oryginału oświadczenia lekarskiego, certyfikatu posiadania ubezpieczenia OC oraz potwierdzenia opłaty za legitymację.

 

Bez powyższych dokumentów legitymacja nie zostanie wydana.

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim studentom o konieczności dwukrotnego skserowania orzeczeń lekarskich (dla siebie). Nie będzie możliwości późniejszego wypożyczenia dokumentu.

2020.02.25

Informujemy, że od dnia 2.03.2020 r. Dział Spraw Studenckich oraz

od dnia 4.03.2020 r. Sekcja Obsługi Świadczeń znajdują się

w budynku Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Budynek A33, klatka E (od ul. Radwańskiej), piętro 4.

Telefony pozostają bez zmian.

2019.12.02

Harmonogram sesji zimowej 2019/2020 w Centrum Językowym PŁ

Szanowni Państwo w załączniku Harmonogram sesji zimowej 2019/2020 w Centrum Językowym PŁ.

więcej

2019-10-04

Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie.

 

Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie - pobierz

2019-09-30

Godziny obsługiwania studentów i doktorantów przez Sekcję Obsługi Świadczeń Al.Politechniki 3a

pon. 9:00-11:00, 12:00-14:00

wt. 9:00-11:00, 12:00-14:00

śr. nieczynne

czw. 9:00-11:00, 12:00-14:00

pt. 9:00-11:00, 12:00-14:00

Soboty weekendów zjazdowych:

SOŚ-Al.Politechniki 3a, w godzinach 9:00-13:00 5.10 12.10 26.10 16.11

SOŚ-Ks.Skorupki 10/12 pok. 103, w godzinach 9:00-13:00 23.11 30.11


2019-09-24

Każdy Student, który odbył badania lekarskie, przed złożeniem orzeczenia lekarskiego zobowiązany jest do wykonania jego dwóch kopii.

UWAGA: nie będzie możliwe wypożyczenie oryginału później (np. w celu wykonania kopii na praktyki).


2019-09-20

Ważne informacje dla dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów

 

1. Po odbiór legitymacji Studenci zgłaszają się do Dziekanatu z następującymi dokumentami:
-potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia NNW i OC (wydrukowany certyfikat)-nr konta oraz wysokość składki na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka „dla studentów”- ubezpieczenia NNW OC,
- ksero potwierdzenia wpłaty za legitymację studencką (nr konta oraz kwota podane w zawiadomieniu o przyjęciu),
- oryginał orzeczenia lekarskiego (wcześniej należy wykonać 2 kopie dla siebie, UWAGA: nie będzie możliwości późniejszego wypożyczenia orzeczenia w celu wykonania kopii).


2. Po odbiorze legitymacji studenckiej należy pobrać hasło do elektronicznej poczty Politechniki Łódzkiej;
3. Kontakt ze wszystkimi pracownikami (dydaktyka , Dziekanat itp.) tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ- pracownicy posiadają adresy imię.nazwisko@p.lodz.pl;
4. Obecność na wszystkich rodzajach zajęć obowiązkowa;
5. Studenci zobowiązani są odbyć szkolenie BHP w formie elektronicznej, które znajduje się na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka dla studentów, szkolenie BHP dla studentów I roku studiów.

 

 

szkola

2019-09-17

Ubezpieczenie NNW+OC rok akademicki 2019/2020

Szanowny Studencie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2019 / 2020 W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymane na swój adres e-mail.

więcej

2019-06-25

Zmiany w świadczeniach pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rok akademicki 2019/2020

Regulamin wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: pomoc materialna dla studentów

2018-09-10

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

 

Odbiór legitymacji studenckich

Aby odebrać legitymację należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty za legitymację oraz wydrukowane potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA