WYDZIAŁ MECHANICZNY

Ogłoszenia dziekanatu - studia niestacjonarne

A+ / A-

2020-07-07


Informacja o zmianach w organizacji obowiązkowych praktyk studenckich w roku akad. 2019/2020 wynikające z obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii.

więcej

2020-07-06


Studenci semestru II kierunek mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne II stopnia - proszeni są o zapisywanie się na przedmioty obieralne na semestr III do dnia 10 lipca br.

2020-06-22

Jak przygotować się do sesji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Studenci sesja egzaminacyjna rozpocznie się w środę, 24 czerwca i będzie zupełnie inna niż wszystkie dotychczasowe. Odbędzie się po raz pierwszy zdalnie i dlatego Politechnika Łódzka przygotowała dla Was broszurę zawierającą wszystkie ważne informacje oraz obowiązujące terminy.

więcej

2020-06-17


Zapisy na przedmioty obieralne do 26 czerwca 2020 r.

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

Studia niestacjonarne I stopnia kierunek : mechanika i budowa maszyn

Studenci semestru VI zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII.

2020-06-10


Szanowni Studenci,

w dniu 15 VI 2020, w związku z promocją Wydziału odwołuję godziny przyjęć.

 

Z poważaniem,

Dr Bartłomiej Zagrodny Prodziekan ds. Studenckich

2020-06-05


Dotyczy dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Student starający się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest pobrać wnioski za pośrednictwem:

• portalu dyplomanta oraz

• portalu absolwenci.pl

 

W teczce studenta pozostaje wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wygenerowany z: portalu dyplomanta), uzupełniony o wymagane opinie i podpisy, oraz oświadczenie (wygenerowane z: absolwenci.pl) dot. zgody na śledzenie losów absolwentów.

 

Obecnie trwają prace na tym, aby w ramach wydruku z portalu absolwenci.pl generowało się samo oświadczenie.

2020-06-01


Dotyczy badań lekarskich.

Uwaga studenci, badania lekarskie będzie trzeba wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania obecnego stanu!

Skierowania wystawione w marcu nie tracą ważności.

2020-06-01


Dotyczy legitymacji studenckich.

Legitymacje studenckie są ważne do 60 dni po odwołaniu stanu epidemicznego – bez konieczności ich przedłużania!

Studenci nieposiadający legitymacji mogą zgłaszać się do Dziekanatu po stosowne zaświadczenia studenckie.

2020-05-28


Dotyczy formy i terminu egzaminów dyplomowych.

Z uwagi na pojawiające się pytania dot. formy i terminu egzaminów dyplomowych, proszę w zakresie ustalania nowych dat obron kontaktować się z promotorami prac dyplomowych.

Egzaminy odbywają się już w formie tradycyjnej, zgodnie z harmonogramem, dostępnym na naszej stronie internetowej.

2020-05-28


Wytyczne dotyczące zasad organizacji praktyk przewidzianych programem studiów – sem. letni 2019/2020.

więcej

2020-04-15

Godziny pracy dziekanatu Wydziału Mechanicznego.

wtorek, środa i czwartek w godzinach : 11.00-13.00,

Prosimy o kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną

e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

W sprawach studenckich sprawy proszę kierować drogą mailową odpowiednio:
 • Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II
  Agnieszka Olechowska e-mail: agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

 • Dyplomy, absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie
  mgr Malwina Łuczak e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

 • Studia stacjonarne I stopnia III i IV i studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy
  Beata Pańczak e-mail: beata.panczak@p.lodz.pl

 • Studia niestacjonarne
  Urszula Kaszubska e-mail: urszula.kaszubska@p.lodz.pl

 • Studia doktoranckie, pomoc materialna -studia stacjonarne
  mgr Gabriela Stasiak e-mail:gabriela.stasiak@p.lodz.pl

 • Sprawy naukowe, programy Erasmus+
  mgr Monika Kartasińska , e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl


 • W sprawach technicznych, dotyczących budynków, oraz awarii

  506-455-834


  2020-03-17

  Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

   

  Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów, preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: bartłomiej zagrodny, w poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, soboty zjazdowe 9-10.
  2020-03-16

  Studentci studiów niestacjonarnych kierunku MiBM, I stopień, I rok.

   

  Studenci studiów niestacjonarnych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, I stopień, I rok, proszeni są o zapisywanie się do Przedmiotu "Mechanika techniczna II" na platformie WIKAMP (Mechanika i Budowa Maszyn -> Studia niestacjonarne I stopnia -> I rok -> Mechanika techniczna II). Dostęp do Przedmiotu jest wolny (nie wymaga klucza), zapisy poprzez link "zapisy lato 2019/2020".


  Prowadzącą przedmiot jest dr inż. Agnieszka Chudzik  2020-03-10

  szkola

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Szanowni Pańswto zmieniło się ID Klienta dla logowań w celu wykupienia ubezpieczenia.

   

  Ubezpieczenie NNW+OC rok akademicki 2019/2020

   

  Szanowny Studencie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2019 / 2020.

  Proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami:

  1. Komunikat - pobierz docx.

  2. Oferta ubezpieczenia.pdf

  3. OC-studenta-przy-EDU-PLUS. pdf

  4. OWU -edu-plus.pdf

  5. OWU-oc-osób-fizycznych-w-życiu-prywatnym.pdf

   

  6.Oświadczenie OC w życiu prywatnym dla umów od 01.02.2020.

   

  7. Numery polis ubezpieczenia NNW+OC.pdf

   

  2020.03.04

  Zmiana dnia i godzin przyjęć Prodziekana dr Bartłomieja Zagrodnego

  Zmiana dnia i godzin przyjęć Prodziekana dr Bartłomieja Zagrodnego w zjazdach 1-10 semestru letniego dla studentów studiów niestacjonarnych.

  W zjazdach 1-5 niedziela od godz. 9.00 do 10.00.

  W zjazdach 6-10 niedziela od godz. 10.00 do 11.00

  2020.02.25

  Informujemy, że od dnia 2.03.2020 r. Dział Spraw Studenckich oraz

  od dnia 4.03.2020 r. Sekcja Obsługi Świadczeń znajdują się

  w budynku Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Budynek A33, klatka E (od ul. Radwańskiej), piętro 4.

  Telefony pozostają bez zmian.

  2019-10-04

  Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie.

   

  Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie - pobierz

  2019-09-30

  Godziny obsługiwania studentów i doktorantów przez Sekcję Obsługi Świadczeń Al.Politechniki 3a

  pon. 9:00-11:00, 12:00-14:00

  wt. 9:00-11:00, 12:00-14:00

  śr. nieczynne

  czw. 9:00-11:00, 12:00-14:00

  pt. 9:00-11:00, 12:00-14:00

  Soboty weekendów zjazdowych:

  SOŚ-Al.Politechniki 3a, w godzinach 9:00-13:00 5.10 12.10 26.10 16.11

  SOŚ-Ks.Skorupki 10/12 pok. 103, w godzinach 9:00-13:00 23.11 30.11


  2019-09-24

  Każdy Student, który odbył badania lekarskie, przed złożeniem orzeczenia lekarskiego zobowiązany jest do wykonania jego dwóch kopii.

  UWAGA: nie będzie możliwe wypożyczenie oryginału później (np. w celu wykonania kopii na praktyki).


  2019-09-20

  Ważne informacje dla dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów

   

  1. Po odbiór legitymacji Studenci zgłaszają się do Dziekanatu z następującymi dokumentami:
  -potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia NNW i OC (wydrukowany certyfikat)-nr konta oraz wysokość składki na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka „dla studentów”- ubezpieczenia NNW OC,
  - ksero potwierdzenia wpłaty za legitymację studencką (nr konta oraz kwota podane w zawiadomieniu o przyjęciu),
  - oryginał orzeczenia lekarskiego (wcześniej należy wykonać 2 kopie dla siebie, UWAGA: nie będzie możliwości późniejszego wypożyczenia orzeczenia w celu wykonania kopii).


  2. Po odbiorze legitymacji studenckiej należy pobrać hasło do elektronicznej poczty Politechniki Łódzkiej;
  3. Kontakt ze wszystkimi pracownikami (dydaktyka , Dziekanat itp.) tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ- pracownicy posiadają adresy imię.nazwisko@p.lodz.pl;
  4. Obecność na wszystkich rodzajach zajęć obowiązkowa;
  5. Studenci zobowiązani są odbyć szkolenie BHP w formie elektronicznej, które znajduje się na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka dla studentów, szkolenie BHP dla studentów I roku studiów.

   

   

  2019-06-25

  Zmiany w świadczeniach pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rok akademicki 2019/2020

  Regulamin wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: pomoc materialna dla studentów

  2018-09-10

  Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

   

  Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

  Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

   

  Odbiór legitymacji studenckich

  Aby odebrać legitymację należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty za legitymację oraz wydrukowane potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

   

  Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

  Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

  Dziekan Wydziału Mechanicznego

  prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

  STYPENDIA-KONTA BANKOWE

  Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

   

  Studencie

  Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

  p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA