WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-

2020-07-07


Informacja o zmianach w organizacji obowiązkowych praktyk studenckich w roku akad. 2019/2020 wynikające z obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii.

więcej

2020-07-06


Studenci semestru II kierunek mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne II stopnia - proszeni są o zapisywanie się na przedmioty obieralne na semestr III do dnia 10 lipca br.

2020-06-22

Jak przygotować się do sesji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Studenci sesja egzaminacyjna rozpocznie się w środę, 24 czerwca i będzie zupełnie inna niż wszystkie dotychczasowe. Odbędzie się po raz pierwszy zdalnie i dlatego Politechnika Łódzka przygotowała dla Was broszurę zawierającą wszystkie ważne informacje oraz obowiązujące terminy.

więcej

2020-06-17


Zapisy na przedmioty obieralne do 26 czerwca 2020 r.

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.plStudia stacjonarne I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, - studenci semestru II zapisują się na przedmioty obieralne na semestr III.Studia stacjonarne I stopnia następujących kierunków :

• mechanika i budowa maszyn,

• automatyka i robotyka

• inżynieria produkcji,

• mechatronika,

• transport,

 

Studenci semestru IV zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V.

 

Studia stacjonarne I stopnia kierunku energetyka

Studenci semestru VI zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII (łącznie 8 ECTS) .

Studia stacjonarne I stopnia kierunku inżynieria kosmiczna

Studenci semestru IV zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V.

Studenci semestru VI zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII.

2020-06-10


Szanowni Studenci,

w dniu 15 VI 2020, w związku z promocją Wydziału odwołuję godziny przyjęć.

 

Z poważaniem,

Dr Bartłomiej Zagrodny Prodziekan ds. Studenckich

2020-06-05


Dotyczy dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Student starający się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest pobrać wnioski za pośrednictwem:

• portalu dyplomanta oraz

• portalu absolwenci.pl

 

W teczce studenta pozostaje wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wygenerowany z: portalu dyplomanta), uzupełniony o wymagane opinie i podpisy, oraz oświadczenie (wygenerowane z: absolwenci.pl) dot. zgody na śledzenie losów absolwentów.

 

Obecnie trwają prace na tym, aby w ramach wydruku z portalu absolwenci.pl generowało się samo oświadczenie.

2020-06-01


Dotyczy badań lekarskich.

Uwaga studenci, badania lekarskie będzie trzeba wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania obecnego stanu!

Skierowania wystawione w marcu nie tracą ważności.

2020-06-01


Dotyczy legitymacji studenckich.

Legitymacje studenckie są ważne do 60 dni po odwołaniu stanu epidemicznego – bez konieczności ich przedłużania!

Studenci nieposiadający legitymacji mogą zgłaszać się do Dziekanatu po stosowne zaświadczenia studenckie.

2020-05-28


Dotyczy formy i terminu egzaminów dyplomowych.

Z uwagi na pojawiające się pytania dot. formy i terminu egzaminów dyplomowych, proszę w zakresie ustalania nowych dat obron kontaktować się z promotorami prac dyplomowych.

Egzaminy odbywają się już w formie tradycyjnej, zgodnie z harmonogramem, dostępnym na naszej stronie internetowej.

2020-05-28


Wytyczne dotyczące zasad organizacji praktyk przewidzianych programem studiów – sem. letni 2019/2020.

więcej

2020-05-15

Godziny pracy dziekanatu Wydziału Mechanicznego .

wtorek, środa i czwartek w godzinach : 11.00-13.00,

Prosimy o kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną

e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

W sprawach studenckich sprawy proszę kierować drogą mailową odpowiednio:
 • Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II
  Agnieszka Olechowska e-mail: agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

 • Dyplomy, absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie
  mgr Malwina Łuczak e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

 • Studia stacjonarne I stopnia III i IV i studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy
  Beata Pańczak e-mail: beata.panczak@p.lodz.pl

 • Studia niestacjonarne
  Urszula Kaszubska e-mail: urszula.kaszubska@p.lodz.pl

 • Studia doktoranckie, pomoc materialna -studia stacjonarne
  mgr Gabriela Stasiak e-mail:gabriela.stasiak@p.lodz.pl

 • Sprawy naukowe, programy Erasmus+
  mgr Monika Kartasińska , e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl


 • W sprawach technicznych, dotyczących budynków, oraz awarii

  506-455-834


  2020-04-17


  Zmiany w organizacji praktyk.

  Zmiany w organizacji praktyk na studiach dziennych w roku akad. 2019/2020 wynikające z obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii.

  więcej

  2020-03-17

  Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

   

  Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów, preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: bartłomiej zagrodny, w poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, soboty zjazdowe 9-10.

  2020-03-11

  Przedłużanie legitymacji studenckiej.

   

  Jnformujemy iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma wydać rozporządzenie, które przedłuży ważność legitymacji do 31 maja 2020 roku.

  2020.02.25

  Informujemy, że od dnia 2.03.2020 r. Dział Spraw Studenckich oraz

  od dnia 4.03.2020 r. Sekcja Obsługi Świadczeń znajdują się

  w budynku Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Budynek A33, klatka E (od ul. Radwańskiej), piętro 4.

  Telefony pozostają bez zmian.

  2020.02.24

  Od 2 marca zmiana godzin pracy dziekanatu.

  Dziekanat Wydziału Mechanicznego  od dnia 2 marca 2020 przyjmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w poniżej podanych terminach:

  Poniedziałek 11-14

  Wtorek 12-16

  Środa 8-12

  Czwartek 11-14 i dla zaocznych 15-17

  Piątek - nieczynne

  Soboty zjazdowe 10-13

  2019.10.29

  PoliSocjal -generator listy dokumentów do stypendium socjalnego.

  Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej przygotował dla Studentów coś, co ma na celu ułatwienie procesu składania wniosków o stypendium socjalne! Przedstawiamy Państwu PoliSocjal , czyli generator listy dokumentów do stypendium socjalnego! ️ Posługując się nim, otrzymacie spersonalizowaną listę potrzebnych dokumentów do stypendium.


  więcej

  2019-10.04

  Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie.

   

  Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie - pobierz

  2019-10-02

  Studenci, którzy powtarzają semestr dyplomowy zobowiązani są do składania, co 2 tygodnie raportów ze stanu zaawansowania pracy dyplomowej osobiście do dziekanatu W. Mechanicznego pok. 215

   

  2019-09-24

  Każdy Student, który odbył badania lekarskie, przed złożeniem orzeczenia lekarskiego zobowiązany jest do wykonania jego dwóch kopii.

  UWAGA: nie będzie możliwe wypożyczenie oryginału później (np. w celu wykonania kopii na praktyki).


  2019-06-25

  Zmiany w świadczeniach pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rok akademicki 2019/2020

  Regulamin wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: pomoc materialna dla studentów

  UWAGA dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych.

  Od 1 stycznia 2019 r. sprawami ubezpieczeń zdrowotnych w całości zajmuje się Dział Spraw Studenckich, osoby które będą chciały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię bezpośrednio składają odpowiednie dokumenty w Dziale Spraw Studenckich p.103 bez konieczności potwierdzania ich statusu przez dziekanat.

   

  UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich.

  UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania. W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

  Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

   

  Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

   

  Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

  Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

   

  Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

  Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

  Dziekan Wydziału Mechanicznego

  prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

  STYPENDIA-KONTA BANKOWE

  Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

   

  STUDENCIE,

  NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

  WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

  Studencie

  Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

  p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA