WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-

2020.02.17

Uwaga studenci - likwidacja grup semestr 2 .

Na semestrze 2 w roku akademickim 2019/2020 zostały zlikwidowane następujące grupy:

Automatyka i Robotyka - A3,

Energetyka - E2,

Mechanika i Budowa Maszyn M4 i M5.

 

Studenci z wyżej wymienionych grup dostali szczegółowe informacje (do której grupy, zostali przypisani) na skrzynkę pocztową, proszę o zapoznanie się z otrzymanym e-mail, z uwagi na zapisy na zajęcia wychowania fizycznego które ruszają dziś o północy.

2019.12.19

Uwaga studenci.

Od dnia 1 stycznia 2020r. sprawy związane z :


- praktykami zagranicznymi

- programem Erasmus+

- zaświadczeniami w języku angielskim

proszę załatwiać w pokoju nr 208.

2019.12.02

Harmonogram sesji zimowej 2019/2020 w Centrum Językowym PŁ

Szanowni Państwo w załączniku Harmonogram sesji zimowej 2019/2020 w Centrum Językowym PŁ.

więcej

szkola

2019.11.20

Dyżury Wydziałowej Rady Samorządu

Szanowni Państwo w załączniku wykaz dyżurów Wydziałowej Rady Samorządu.

więcej

2019.10.29

PoliSocjal -generator listy dokumentów do stypendium socjalnego.

Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej przygotował dla Studentów coś, co ma na celu ułatwienie procesu składania wniosków o stypendium socjalne! Przedstawiamy Państwu PoliSocjal , czyli generator listy dokumentów do stypendium socjalnego! ️ Posługując się nim, otrzymacie spersonalizowaną listę potrzebnych dokumentów do stypendium.


więcej

dziekan

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

Dr Bartłomiej Zagrodny

godziny przyjęć : poniedziałek 10.00-12.00, środa 10.00-12.00,

sobota zjazdowa 9.00-10.00

Dziekanat pokój 211,

e-mail: vdeanmech.students@adm.p.lodz.pl tel. 42 631 22 00 

2019-10.04

Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie.

 

Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie - pobierz

2019-10-02

Studenci, którzy powtarzają semestr dyplomowy zobowiązani są do składania, co 2 tygodnie raportów ze stanu zaawansowania pracy dyplomowej osobiście do dziekanatu W. Mechanicznego pok. 215

 

2019-09-30

Godziny obsługiwania studentów i doktorantów przez Sekcję Obsługi Świadczeń Al.Politechniki 3a

pon. 9:00-11:00, 12:00-14:00

wt. 9:00-11:00, 12:00-14:00

śr. nieczynne

czw. 9:00-11:00, 12:00-14:00

pt. 9:00-11:00, 12:00-14:00

Soboty weekendów zjazdowych:

SOŚ-Al.Politechniki 3a, w godzinach 9:00-13:00 5.10 12.10 26.10 16.11

SOŚ-Ks.Skorupki 10/12 pok. 103, w godzinach 9:00-13:00 23.11 30.11


2019-09-24

Każdy Student, który odbył badania lekarskie, przed złożeniem orzeczenia lekarskiego zobowiązany jest do wykonania jego dwóch kopii.

UWAGA: nie będzie możliwe wypożyczenie oryginału później (np. w celu wykonania kopii na praktyki).


2019-09-20

Ważne informacje dla dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów

 

1. Po odbiór legitymacji Studenci zgłaszają się do Dziekanatu (od dnia 01.10.) –poprzez system kolejkowy, godziny 11.00-14.00 (piątek nieczynne)- z następującymi dokumentami:
-potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia NNW i OC (wydrukowany certyfikat)-nr konta oraz wysokość składki na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka „dla studentów”- ubezpieczenia NNW OC,
- ksero potwierdzenia wpłaty za legitymację studencką (nr konta oraz kwota podane w zawiadomieniu o przyjęciu),
- oryginał orzeczenia lekarskiego (wcześniej należy wykonać 2 kopie dla siebie, UWAGA: nie będzie możliwości późniejszego wypożyczenia orzeczenia w celu wykonania kopii).2. Po odbiorze legitymacji studenckiej należy pobrać hasło do elektronicznej poczty Politechniki Łódzkiej;
3. Kontakt ze wszystkimi pracownikami (dydaktyka , Dziekanat itp.) tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ- pracownicy posiadają adresy imię.nazwisko@p.lodz.pl;
4. Obecność na wszystkich rodzajach zajęć obowiązkowa;
5. Godziny pracy Dziekanatu 11.00-14.00 (pon,wt,śr,czw.), w piątek Dziekanat nieczynny.
6. W Dziekanacie obowiązuje  System kolejkowy;
7. Studenci zobowiązani są odbyć szkolenie BHP w formie elektronicznej, które znajduje się na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka dla studentów, szkolenie BHP dla studentów I roku studiów; 

 

szkola

2019-09-17

Ubezpieczenie NNW+OC rok akademicki 2019/2020

Szanowny Studencie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2019 / 2020 W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymane na swój adres e-mail.

więcej

2019-06-25

Zmiany w świadczeniach pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rok akademicki 2019/2020

Regulamin wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: pomoc materialna dla studentów

UWAGA dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2019 r. sprawami ubezpieczeń zdrowotnych w całości zajmuje się Dział Spraw Studenckich, osoby które będą chciały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię bezpośrednio składają odpowiednie dokumenty w Dziale Spraw Studenckich p.103 bez konieczności potwierdzania ich statusu przez dziekanat.

 

UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich.

UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania. W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

 

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA