WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-
c

Godziny dyżurów telefonicznych Prodziekana ds. studenckich.

2020-03-30

 

Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów telefonicznych (42 631 21 22) tylko w dniu dzisiejszym (30.03.br) z uwagi na awarię połączenia przez skype. Od środy tj. 1.04.br preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: (bartłomiej zagrodny).

2020-03-17

Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

 

Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów, preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: bartłomiej zagrodny, w poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, soboty zjazdowe 9-10.

2020-03-11

Przedłużanie legitymacji studenckiej.

 

Uwaga Studenci - już od dnia dzisiejszego jest możliwe przedłużanie ważności legitymacji studenckich na nowy semestr. Jednocześnie informujemy iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma wydać rozporządzenie, które przedłuży ważność legitymacji do 31 maja 2020 roku.

2020.03.03

Uwaga Studenci II st. studiów stacjonarnych !

 

Wydawanie legitymacji dla studentów przyjętych na II stopień studiów rozpoczyna się od czwartku, tj. 5.03.2020 r..

 

Przy odbiorze ELS wymaga się złożenia oryginału oświadczenia lekarskiego, certyfikatu posiadania ubezpieczenia OC oraz potwierdzenia opłaty za legitymację.

 

Bez powyższych dokumentów legitymacja nie zostanie wydana.

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim studentom o konieczności dwukrotnego skserowania orzeczeń lekarskich (dla siebie). Nie będzie możliwości późniejszego wypożyczenia dokumentu.

2020.02.25

Informujemy, że od dnia 2.03.2020 r. Dział Spraw Studenckich oraz

od dnia 4.03.2020 r. Sekcja Obsługi Świadczeń znajdują się

w budynku Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Budynek A33, klatka E (od ul. Radwańskiej), piętro 4.

Telefony pozostają bez zmian.

2020.02.24

Od 2 marca zmiana godzin pracy dziekanatu.

Dziekanat Wydziału Mechanicznego  od dnia 2 marca 2020 przyjmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w poniżej podanych terminach:

Poniedziałek 11-14

Wtorek 12-16

Środa 8-12

Czwartek 11-14 i dla zaocznych 15-17

Piątek - nieczynne

Soboty zjazdowe 10-13

2019.10.29

PoliSocjal -generator listy dokumentów do stypendium socjalnego.

Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej przygotował dla Studentów coś, co ma na celu ułatwienie procesu składania wniosków o stypendium socjalne! Przedstawiamy Państwu PoliSocjal , czyli generator listy dokumentów do stypendium socjalnego! ️ Posługując się nim, otrzymacie spersonalizowaną listę potrzebnych dokumentów do stypendium.


więcej

2019-10.04

Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie.

 

Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie - pobierz

2019-10-02

Studenci, którzy powtarzają semestr dyplomowy zobowiązani są do składania, co 2 tygodnie raportów ze stanu zaawansowania pracy dyplomowej osobiście do dziekanatu W. Mechanicznego pok. 215

 

2019-09-24

Każdy Student, który odbył badania lekarskie, przed złożeniem orzeczenia lekarskiego zobowiązany jest do wykonania jego dwóch kopii.

UWAGA: nie będzie możliwe wypożyczenie oryginału później (np. w celu wykonania kopii na praktyki).


2019-06-25

Zmiany w świadczeniach pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rok akademicki 2019/2020

Regulamin wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: pomoc materialna dla studentów

UWAGA dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2019 r. sprawami ubezpieczeń zdrowotnych w całości zajmuje się Dział Spraw Studenckich, osoby które będą chciały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię bezpośrednio składają odpowiednie dokumenty w Dziale Spraw Studenckich p.103 bez konieczności potwierdzania ich statusu przez dziekanat.

 

UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich.

UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania. W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

 

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA