WYDZIAŁ MECHANICZNY

OPIEKUNOWIE LAT I GRUP, KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH

A+ / A-

 OPIEKUNOWIE LAT, NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
 1. Opiekun I roku dr inż. Łukasz Stawiński

  Opiekun II roku dr inż. Tomasz Rutkiewicz

  Opiekun III roku dr inż. Radosław MichalakOPIEKUNOWIE GRUP, NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
 1. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (1 i 2 grupa studencka),
  - dr inż. Anna Karmazyn 2. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (3 i 4 grupa studencka),
  - dr inż. Andrzej Zora 3. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (5 i 6 grupa studencka),
  - dr inż. Agnieszka Chudzik 4. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, 
  - dr inż. Anna Jędrzejczak 5. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Automatyka i Robotyka,
  - dr inż. Paweł Żak

 6. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Energetyka, 
  - dr inż. Grzegorz Górecki 7. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Transport,
  - dr inż. Przemysław Kubiak 8. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechatronika, 
  - dr Bartłomiej Zagrodny 9. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Inżynieria Produkcji,
  - dr inż. Paweł Just 10. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Inżynieria Kosmiczna,
  - dr inż. Damian Batory
KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
 1. Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. nadzw


 2. Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Mechanika

  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz


  Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn


  dr hab.inż Artur Gutkowski


Data wpisu: 2017-10-17