WYDZIAŁ MECHANICZNY

OPIEKUNOWIE LAT I GRUP, KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH

A+ / A-

 OPIEKUNOWIE GRUP, NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
  1. Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

    dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. nadzw


  2. Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Mechanika

    prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz


    Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn


    dr hab.inż Artur Gutkowski


Data wpisu: 2020-01-02