WYDZIAŁ MECHANICZNY

OPIEKUNOWIE LAT I GRUP, KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH

A+ / A-

 OPIEKUNOWIE LAT, NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
 1. Opiekun I roku dr inż. Łukasz Stawiński

  Opiekun II roku dr inż. Tomasz Rutkiewicz

  Opiekun III roku dr inż. Radosław MichalakOPIEKUNOWIE GRUP, NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
 1. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (1 i 2 grupa studencka),
  - 2. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (3 i 4 grupa studencka), 3. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (5 i 6 grupa studencka), 4. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa,  5. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Automatyka i Robotyka,

 6. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Energetyka,  7. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Transport, 8. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechatronika,  9. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Inżynieria Produkcji,
 10. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Inżynieria Kosmiczna,
KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
 1. Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

 2. dr hab. inż. Hieronim Szymanowski prof. nadz.

  Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Mechanika

  prof. dr hab inż. Jan Awrajcewicz


  Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn


  dr hab.inż Artur Gutkowski


Data wpisu: 2017-09- 25