WYDZIAŁ MECHANICZNY

PLAN ZAJĘĆ

A+ / A-
Data wpisu : 2018-09-22

Szanowni Studenci, zamieszczone poniżej plany nie są wersją ostateczną i mogą ulec modyfikacji w najbliższych dniach. Proszę o sprawdzanie planów zajęć na bieżąco.

 

 

Ważne informacje

 1. Oznaczenia audytoriów:

 2. budynek/nr sali/piętro, przykład A19/5M10/I p. – budynek A19 audytorium 5M10, 1 piętro

 3. Wyjaśnienie -gdzie szukać audytorium oznaczonego "..M"
 4. 1M... w budynku A22a (część w której znajduje się Dziekanat Wydziału Mechanicznego)
 5. 2M... w budynku A22b (część w której znajduje się portiernia)
 6. 4M... w budynku A20,
 7. 5M... w budynku A19,
 8. A18…w budynku „Fabryka Inżynierów”
 9. B13 Instytut Maszyn Przepływowych I10 Campus B PŁ”

 10. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, al. Politechniki 11 (budynek C3)
  Instytut Techniki Radiacyjnej, ul. Wróblewskiego 15 (budynek C2)
  Centrum Językowe, al. Politechniki 12 (budynki B24, B25)
  Centrum Sportu, al. Politechniki 11 (budynek C4)
 11.  

  Mapa kampusu map


 12. W czasie semestru dni tygodnia mają swoją numerację jako kolejne terminy nieparzyste (x1) i parzyste (x2), - pobierz - tabela sem 2018/2019
 13. tabela
 14.  

   

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Automatyka i Robotyka

 1. Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

  Automatyka i Robotyka semestr 1 A1, A2, A3. PDF20.09.2018

  Automatyka i Robotyka semestr 3 A1, A2.PDF20.09.2018

  Automatyka i Robotyka semestr 5 A1, A2.PDF 18.09.2018

  Automatyka i Robotyka semestr 7 A1 .PDF18.09.2018

Energetyka

 1. Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

  Energetyka semestr 1, E1, M1, E2, M2. PDF 21.09.2018

  Energetyka semestr 3, E1, M1. PDF21.09.2018

  Energetyka semestr 5, E1, M1. PDF18.09.2018

  Energetyka semestr 7, E1 i E2, M1. PDF18.09.2018

Inżynieria Kosmiczna

 1. Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

  Inżynieria Kosmiczna semestr 1 PDF 21.09.2018

  Inżynieria Kosmiczna semestr 3 PDF18.09.2018

  Inżynieria Kosmiczna semestr 5 PDF18.09.2018

  Inżynieria Kosmiczna semestr 7 PDF 18.09.2018

Inżynieria Materiałowa 1. Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

  Inżynieria Materiałowa semestr 1 PDF21.09.2018

  Inżynieria Materiałowa semestr 3 PDF20.09.2018

  Inżynieria Materiałowa semestr 5 PDF 18.09.2018

  Inżynieria Materiałowa semestr 7 PDF 18.09.2018

Inżynieria Produkcji

 1. Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

  Inżynieria Produkcji semestr 1, IP1, IP2 PDF21.09.2018

  Inżynieria Produkcji semestr 3, PDF20.09.2018

  Inżynieria Produkcji semestr 5, PDF18.09.2018

  Inżynieria Produkcji semestr 7, PDF18.09.2018

Mechanika i Budowa Maszyn

Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

Mechanika i Budowa Maszyn semestr 1, M1, M2, M3, M4, M5, M6 PDF21.09.2018

Mechanika i Budowa Maszyn semestr 3, M1, M2, M3, M4 PDF20.09.2018

Mechanika i Budowa Maszyn semestr 5, M1, M2, M3 PDF18.09.2018

Mechanika i Budowa Maszyn semestr 7, M1, M2 PDF 18.092018

Mechatronika

  Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office
 1. Mechatronika semestr 1, MT1, MT2, MT3. PDF21.09.2018

 2. Mechatronika semestr 3, MT1, MT2. PDF20.09.2018

 3. Mechatronika semestr 5 PDF18.09.2018

 4. Mechatronika semestr 7 PDF19.09.2018

Transport

  Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office
 1. Transport semestr 1, TE1, TM1, TE2, TM2. PDF 22.09.2018

  Transport semestr 3, T1E, TM1. PDF18.09.2018

  Transport semestr 5, TE1, TM1. PDF 20.09.2018

  Transport semestr 7, TE1, TM1. PDF19.09.2018

   

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

 

Automatyka i Robotyka


 1. Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

  Automatyka i Robotyka II stopień semestr zimowy PDF 18.09.2018

Energetyka

 1. Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

   

 2. Energetyka II stopień semestr zimowy PDF 18.09.2018

   

   

Inżynieria Produkcji


 1. Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

  Inżynieria Produkcji II stopień semestr zimowy PDF 18.09.2018

   

Mechanika i Budowa Maszyn


Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

 

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień semestr zimowy i 3 PDF 21.09.2018

 

Transport


  Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office
 1. Transport II stopień semestr zimowy PDF18.09.2018

STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

 

Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne I stopnia

Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

Mechanika i Budowa Maszyn semestr 1 M1 i M2 zjazd 1-10 PDF21.09.2018

Mechanika i Budowa Maszyn semestr 3 M1 i M3 zjazd 1-10 PDF 18.09.2018

Mechanika i Budowa Maszyn semestr 5 M1 zjazd 1-10 PDF 20.09.2018

Mechanika i Budowa Maszyn semestr 7 M1 zjazd 1-10 PDF 18.09.2018

 

Energetyka I stopień

  Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

  Energetyka semestr 1 i semestr 3 PDF 21.09.2018

   

Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne II stopień

  Aby otworzyć plan zajęć na telefonach z systemem Android konieczne jest posiadanie programu Polaris Office

  Mechanika i Budowa Maszyn semestr 1, semestr 2, semestr 3 PDF 18.09.2018

   

Transport

 1. Plan dla semestru 3 znajduje się na stronie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki I Automatyki tutaj

Rezerwacja audytoriów i sal ogólnowydziałowych

 1. Osobą kontaktową w sprawie rezerwacji audytoriów i sal ogólnowydziałowych jest Pan mgr Piotr Dłużny tel. 22-13, 512-439-840 e-mail: piotr.dluzny@p.lodz.pl

  sale będą zaktualizowane w dniu 14.09.2018

  Bud. A18 - 21.09.2018 PDF [A18/109/I piętro ( 90 osób), A18/111/I piętro ( 25 osób) , A18/117/I piętro ( 30 osób), A18/119/I piętro (30 osób)]

 2. Bud. A19 - 20.09.2018 PDFA19/5M10/I piętro (415 osób)

 3. Bud. A20 - 21.09.2018 PDF [A20/4M01/I piętro ( 50 osób), A20/4M02/I piętro ( 66 osób ), A20/4M11/I piętro (34 osób), A20/4M12/I piętro (34 osób), A20/4M14/I piętro (91 osób)]

 4. Bud. A22a -22.09.2018 PDF[A22a/1M01/ Łącznik (165 osób), A22a/1M02/ Łącznik (88 osób), A22a/1M03/ Parter (25 osób)]