WYDZIAŁ MECHANICZNY

PLAN ZAJĘĆ

A+ / A-
Data wpisu : 2019-05-21

 

 

Wyjaśnienia/ numeracja tygodni

  • W czasie semestru dni tygodnia mają swoją numerację jako kolejne terminy nieparzyste (x1) i parzyste (x2), - pobierz - tabela sem. letni 2018/2019
  • tabela

    

   - 17.04.2019 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek,
   - 29.04.2019 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek,
   - 18.06.2019 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek.

   

   

Wyjaśnienia / Oznaczenia audytoriów


 1. budynek/nr sali/piętro, przykład A19/5M10/I p. – budynek A19 audytorium 5M10, 1 piętro

 2. Wyjaśnienie -gdzie szukać audytorium oznaczonego "..M"
 3. 1M... w budynku A22a (część w której znajduje się Dziekanat Wydziału Mechanicznego)
 4. 2M... w budynku A22b (część w której znajduje się portiernia)
 5. 4M... w budynku A20,
 6. 5M... w budynku A19,
 7. A18…w budynku „Fabryka Inżynierów”
 8. B13 Instytut Maszyn Przepływowych I10 Campus B PŁ”

 9. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, al. Politechniki 11 (budynek C3)
  Instytut Techniki Radiacyjnej, ul. Wróblewskiego 15 (budynek C2)
  Centrum Językowe, al. Politechniki 12 (budynki B24, B25)
  Centrum Sportu, al. Politechniki 11 (budynek C4)

   

  Mapa kampusu map

  Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

   

   

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Automatyka i Robotyka

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat

  Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

  Automatyka i Robotyka semestr 2 A1, A2. PDF15.05.br

  Automatyka i Robotyka semestr 4 A1, A2.PDF10.04.br

  Automatyka i Robotyka semestr 6 A1.PDF20.05.br

Energetyka

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat

  Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

  Uwaga studenci sem 2. w dniu 24 maja w godzinach 12.15 -14.00 odbędzie się wykład z fizyki w A20/4M14.

  Energetyka semestr 2, E1, E2, M1, PDF20.05.br

  Energetyka semestr 4, E1, M1. PDF22.03.br

  Enrgetyka semestr 6, E1, M1. PDF15.03.br

Inżynieria Kosmiczna

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony. 3. Inżynieria Kosmiczna semestr 2 PDF11.03.br

  Inżynieria Kosmiczna semestr 4 PDF22.03.br

 4. Inżynieria Kosmiczna semestr 6 PDF15.03.br

Inżynieria Materiałowa 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

 3. Inżynieria Materiałowa semestr 2 PDF04.03.br

  Inżynieria Materiałowa semestr 4 PDF11.04.br

  Inżynieria Materiałowa semestr 6PDF15.03.br

Inżynieria Produkcji

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

Inżynieria Produkcji semestr 2, IP1, PDF09.04.2019

Inżynieria Produkcji semestr 4, PDF25.04.br

Inżynieria Produkcji semestr 6, PDF10.04.br

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

 3. Mechatronika semestr 2, MT1, MT2. PDF16.04.br

 4. Mechatronika semestr 4, MT2. PDF15.03.br

 5. Mechatronika semestr 6, MT1, MT2 PDF10.04.br

Transport

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

 3. Transport semestr 2, TE1, TM1. PDF22.03.br

  Transport semestr 4, T1E, TM1. PDF15.03.br

  Transport semestr 6, TE1, TM1. PDF25.03.2019

   

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

Automatyka i Robotyka


 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

 3. Automatyka i Robotyka II stopień semestr letni i III PDF10.04.br

Energetyka

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat

 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

   

 3. Energetyka II stopień semestr III PDF

   

   

Inżynieria Materiałowa


 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

 3. Inżynieria Materiałowa II stopień semestr letni PDF02.04.br

   

Inżynieria Produkcji


 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

 3. Inżynieria Produkcji II stopień semestr letni i III PDF19.03.br

   

Mechanika i Budowa Maszyn

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

 

 

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień semestr letni PDF02.04.2019

 

Transport

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

   

 3. Transport II stopień semestr III PDF19.03.br.

Techniki dentystyczne

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

   

 3. Techniki dentystyczne rok I PDF13.03.br

 

STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

 

Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne II stopień

 1. Informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat
 2. Data publikacji planów znajduje się w stopce każdej strony.

  Mechanika i Budowa Maszyn semestr letni PDF02.04.br

   

Transport i Energetyka

 1. Plan znajduje się na stronie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki I Automatyki tutaj

Rezerwacja audytoriów i sal ogólnowydziałowych

 1. Osobą kontaktową w sprawie rezerwacji audytoriów i sal ogólnowydziałowych jest Pan mgr Piotr Dłużny tel. 22-13, 512-439-840 e-mail: piotr.dluzny@p.lodz.pl

  Bud. A18 PDF [A18/109/I piętro (90 osób), A18/111/I piętro (25 osób) , A18/117/I piętro (30 osób), A18/119/I piętro (30 osób)]

 2. Bud. A19 - A19/5M10/I piętro (415 osób)

 3. Bud. A20 - - PDF [A20/4M01/I piętro (50 osób), A20/4M02/I piętro (66 osób), A20/4M11/I piętro (34 osób), A20/4M12/I piętro (34 osób), A20/4M14/I piętro (91 osób)]

 4. Bud. A22a - PDF[A22a/1M01/ Łącznik (165 osób), A22a/1M02/ Łącznik (88 osób), A22a/1M03/ Parter (25 osób)]