WYDZIAŁ MECHANICZNY

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

A+ / A-

2018-03-22

 

Studenci, którzy ubiegali się o Rektora dla najlepszych studentów odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od  26.03-12.04.2018 r. aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego  celem wypłat stypendiów.
WAŻNE !  Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu.
Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu.
Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

 

2018-03-05

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów - marzec

  Dyżury Wydziałowej Rady Studentów : pobierz grafik pdf

 

2017-08-31

Pomoc materialna - jak uzyskać pomoc materialną - krótki przewodnik -pdf

 

2016-10-19

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej ( w tym również stypendium Rektora) zobowiązani są

podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres:

elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl

danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

2016-09-09

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się na stronie p.lodz.pl w zakładce STUDENCI- POMOC MATERIALNA.

Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI