WYDZIAŁ MECHANICZNY

STUDIA II STOPNIA

A+ / A-

 

Studia stacjonarne/niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia zaczynają się od semstru zimowego i letniego.


aktualizacja 02.11.2020r

  KIERUNEK STUDIÓW

RODZAJ STUDIÓW

SPECJALNOŚĆ

Automatyka i robotyka

Akredytacja PKA

---------------------------

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie - 1.5 roku)

- robotyka i automatyka

-mechatronika

Energetyka

Akredytacja PKA

---------------------------

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie - 1.5 roku)

- systemy i maszyny energetyczne

- elektroenergetyka

-chłodnictwo i klimatyzacja

Inżynieria materiałowa

Akredytacja PKA - ocena wyrózniająca,

KAUT

---------------------------------------------------

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie - 1.5 roku)

- inżynieria powierzchni

-inżynieria biomateriałów

- materiały i kompozyty polimerowe

- materiały i techniki dentystyczne

- nanomateriały

Mechanika i budowa maszyn

Akredytacja PKA - ocena wyrózniająca,

KAUT

---------------------------------------------------

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie -1.5 roku)

- konstrukcja i eksploatacja
   maszyn

- mechanika stosowana

- technologia budowy
   maszyn

studia II-go stopnia niestacjonarne magisterskie - 1.5 roku)

Transport

Akredytacja PKA

---------------------------

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie - 1.5 roku)

bez podziału na specjalności