WYDZIAŁ MECHANICZNY

RADY DYSCYPLIN NAUKOWYCH

A+ / A-

 RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 1. Kierownik dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ,

  Z-ca Kierownika dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. PŁ

  Członkowie :


  dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. PŁ

  prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych

  dr hab. inż. Anna Sobczyk Guzenda

  prof. dr hab. inż. Leszek Klimek

  prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

  prof. dr hab. inż. Piotr Kula

  dr hab. inż. Piotr Kulpiński, prof. PŁ

  dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, prof. PŁ

  prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

  dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁ

  dr hab. inż. Dawid Stawski, prof. PŁ

  dr hab. inż. Zbigniew Stempień, prof. PŁ

  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. PŁ

RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ INŻYNIERIA MECHANICZNA
 1. Kierownik : prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

  Z-ca Kierownika prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

  Członkowie :

  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski

  dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. PŁ

  dr hab. inż. Radosław Mania

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Marynowski

  dr hab. inż. Damian Obidowski

  dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. PŁ

  prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak

  dr hab. inż. Witold Pawłowski prof. PŁ

  prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

  dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk

  dr hab. inż. Bogdan Warda
Data wpisu: 2019-10-08