WYDZIAŁ MECHANICZNY

STUDIA PODYPLOMOWE

A+ / A-

 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Organizator studiów/jednostka organizacyjna
  Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
  Kierownik studiów
  dr inż. Ryszard Dębkowski
  Charakterystyka studiów
  Zakres tematyczny studiów (studia obejmują zagadnienia z zakresu):
  Ergonomii,
  Oceny ryzyka zawodowego i postępowania powypadkowego,
  Fizjologii pracy
  Materialnego środowiska pracy
  Socjologii pracy
  Dydaktyki szkoleń bhp
  Technicznego bezpieczeństwa pracy
  Ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
  Prawnej ochrony pracy
  Bezpieczeństwa maszyn i procesów wytwarzania
  Zarządzania bhp i organizacji stanowisk pracy
  Adresaci (studia są skierowane do):
  Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie), które planują podjąć pracę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy
  Cel studiów:
  Przygotowanie uczestników do realizacji zadań służb bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) z późn. zmianami. Studia uprawniają absolwentów do pracy na stanowiskach służb BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.U.nr 246 poz.2468)
  Efekty kształcenia (po ukończeniu studiów słuchacz potrafii):
  Absolwent studiów podyplomowych potrafi:
  1) kontrolować i oceniać stan bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzić postępowanie powypadkowe oraz opracować wnioski wynikające z zaistniałych wypadków i chorób zawodowych,
  2) doradzać i szkolić w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3) opracowywać, przedstawiać, podejmować działania eliminujące lub ograniczające oddziaływanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych,
  4) organizować, podejmować efektywną współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacjami w celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) prowadzić dokumentację związaną z ochroną pracy.
  Liczba miejsc
  18
   Czas trwania
  1.10.2017r. - 30.09.2018r.
  Wymagane dokumenty/zasady naboru (do ewentualnego omówienia)
  1. wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA",
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. jedno zdjęcie,
  4. potwierdzenie dokonania opłaty.
  Opłaty- za całe studia
  3300.-
  Dane kontaktowe 
  Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
  ul. B. Stefanowskiego 1/15
  90-924 Łódź
  https://studia-bhp.p.lodz.pl
  tel. 42 631 22 95