WYDZIAŁ MECHANICZNY

Szkolenie BHP

A+ / A-

2021-09-29

Zaliczenie ze Szkolenia BHP w karcie studenta I roku jest możliwe wyłącznie po spełnieniu dwóch punktów:

1. Zapoznanie się z materiałami z Multimedialnego Kursu BHP i zaliczenie testu.

2. Odbycie spotkania z psychologiem i zaliczenie testu, potwierdzającego uczestnictwo w spotkaniu.


W celu uzyskania dostępu do Multimedialnego Kursu BHP, należy kolejno przejść przez ścieżkę:

virtul.p.lodz.pl , następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta i Kurs BHP.


Na kolejnej stronie należy wybrać zakładkę Kurs BHP I i II Stopień Studiów i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Bibliotece, Dziekanatu lub SMSem.


Na wyświetlonej stronie w polu "Mechaniczny październik 2021" należy podać klucz dostępu, który brzmi: BHP-X


Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 30.11.2021 r. Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr. Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl


Ze względu na aktualizację treści kursu BHP, nie ma możliwość przepisania zaliczenia w oparciu o wcześniej odbyte szkolenie.


Informacje na temat spotkania z psychologiem w dniu 22.10.2021 r. o godz. 16 (w trybie zdalnym) i zasad zaliczenia testu potwierdzającego uczestnictwo w spotkaniu znajdują się na platformie WIKAMP pod adresem: https://mechaniczny.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=2008

2021-03-01

Komunikat w sprawie szkoleń BHP

 

Komunikat w sprawie szkoleń BHP