WYDZIAŁ MECHANICZNY

Szkolenie BHP

A+ / A-

2021-03-01

Komunikat w sprawie szkoleń BHP

 

Komunikat w sprawie szkoleń BHP  

 

 

 

2021-02-25

 

W celu uzyskania dostępu do Multimedialnego Kursu, BHP, należy kolejno przejść przez ścieżkę: virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta i Kurs BHP. 

 

Na kolejnej stronie należy wybrać zakładkę Kurs BHP I i II Stopień Studiów i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Bibliotece, Dziekanatu lub SMSem.

 

Na wyświetlonej stronie w polu "Mechaniczny marzec 2021" należy podać klucz dostępu, który brzmi: Mech-BHP


 Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 31.03.2021r. Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr. 

 

 Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres e-mail: przemyslaw.dawid@p.lodz.pl 

 

 Ze względu na aktualizację treści kursu BHP, nie ma możliwość przepisania zaliczenia w oparciu o wcześniej odbyte szkolenie.