WYDZIAŁ MECHANICZNY

WŁADZE WYDZIAŁU

A+ / A-
dziekan Tomasz Kubiak

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

godziny przyjęć : czwartek 11.00-12.00

e-mail: deanmech@adm.p.lodz.pl 

tel. 42 631 22 02

Kierownik dyscypliny inżynieria mechanicznadziekan Łukasz Kaczmarek

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU

prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek

godziny przyjęć : piątek 14.00-15.00

e-mail: vdeanmech.development@adm.p.lodz.pl 

tel. 42 631 22 12

Kierownik dyscypliny inżynieria materiałowadziekan Małgorzata Sikora

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA

Dr inż. Małgorzata Sikora, prof. uczelni

godziny przyjęć : wtorek 11.00-12.00, poprzez oprogramowanie Microsoft Teams

Dziekanat pokój 205

e-mail: vdeanmech.education@adm.p.lodz.pl 

tel. 42 631 22 01 

dziekan Bartłomiej Zagrodny

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

Dr Bartłomiej Zagrodny

Dyżury odbywają się stacjonarnie w następujących terminach: poniedziałek 10-12, środa 10-12, soboty zjazdowe 9-10 (po uprzednim umówieniu się poprzez pocztę elektroniczną), jedynie w wyjątkowych sytuacjach z wykorzystaniem MsTeams.

e-mail: vdeanmech.students@adm.p.lodz.pl 

tel. 42 631 21 22 Dziekanat pokój 211, 

Data wpisu: 2021-03-01