WYDZIAŁ MECHANICZNY

WŁADZE WYDZIAŁU

A+ / A-
dziekan

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

godziny przyjęć : czwartek 11.00-12.00, Dziekanat pokój 213

e-mail: deanmech@adm.p.lodz.pl tel. 42 631 22 02

dziekan

PRODZIEKAN DS. NAUKI

Prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

godziny przyjęć : poniedziałek 10.00-11.00, wtorek 10.00-11.00, Dziekanat pokój 212

e-mail: vdeanmech.science@adm.p.lodz.pl, tel. 42 631 22 12  

dziekan

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA I AKREDYTACJI

Dr inż. Małgorzata Sikora

godziny przyjęć : wtorek 11.00-12.00, Dziekanat pokój 205

e-mail: vdeanmech.education@adm.p.lodz.pl tel. 42 631 22 01 

dziekan

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW STACJONARNYCH

Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof nadzw.

godziny przyjęć : poniedziałek 13.00-15.00, czwartek 9.00-11.00 Dziekanat pokój 211,

e-mail: vdeanmech.students@adm.p.lodz.pl tel. 42 631 22 00 

dziekan

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I DOKTORANCKICH

Dr hab. inż. Grzegorz Gumienny prof. nadzw

godziny przyjęć: Środa 12:00-14:00, Sobota zjazdowa 11-12, Dziekanat pokój 208

e-mail: vdeanmech.students.pt@adm.p.lodz.pl tel. 42 631 22 04 

Data wpisu: 2019-01-18