WYDZIAŁ MECHANICZNY

ZASADY DYPLOMOWANIA

A+ / A-

 

Studenci składający dokumenty na egzamin dyplomowy zobowiązani są do sprawdzenia zgodności tematu pracy dyplomowej we wszystkich dokumentach. W przypadku niezgodności Dziekan nie wyrazi zgody na obronę.Zasady dyplomowania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

  1. Zasady dyplomowania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej  - pobierz PDF.

     

Procedura antyplagiatowa

  1. Procedura antyplagiatowa - Zarządzenie Nr 43/2019 Rektora PŁ z dnia 6 września 2019 r. PDF

  2. List do promotorów i studentów - pobierz dokumet PDF
  3. 12.09.2019
Informacja w sprawie legitymacji studenckiej
  1. • Student jest zobowiązany posiadać legitymację studencką podczas składania egzaminu dyplomowego. Podstawa prawna: § 41 pkt.2 Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  2. • Absolwenci studiów II stopnia obowiązani są do zwrotu legitymacji studenckiej po egzaminie dyplomowym. Podstawa prawna: Regulamin Korzystania w Politechnice Łódzkiej z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS) - §3 pkt.2: ”Student, który utracił status studenta nie ma prawa do posiadania ELS i obowiązany jest niezwłocznie zwrócić ją Uczelni”.

Data wpisu 10.06.2020r